Nyheter

FORUT Skoleløpet: «Like muligheter?»

Høsten 2023 kommer et nytt undervisningsopplegg fra FORUT. Denne gangen går turen til Malawi for å bli kjent med Favor (11). Hun kjemper for jenters rettigheter i et mannsdominert samfunn – og elever i Norge bidrar på laget. FORUT Skoleløpet er et tverrfaglig pedagogisk opplegg for grunnskolen som kombinerer teoretisk kunnskap og fysisk aktivitet. Nå er påmeldingen i gang. – Årets aksjon handler om at alle barn har de samme rettighetene. Alle er like mye verdt og kan være den de

Les mer