Alkohol og utvikling

Direktøren i Verdens helseorganisasjon (WHO) takker FORUT for å være vaktbikkje når alkoholindustrien blander seg i utviklingslands arbeid med utforming av egen alkoholpolitikk.

FORUT har kartlagt hvordan alkoholindustrien har forsøkt å kuppe alkoholpolitikken i flere utviklingsland.

Sammen med partnere i enkeltland og internasjonalt har FORUT vært en viktig motvekt mot at økonomiske interesser går på bekostning av hensynet til helse og utvikling.

Alkohol er nært knyttet til de store utviklingsutfordringene: fattigdom, helse, vold mot kvinner og spredning av HIV/AIDS.
Derfor er FORUT aktivt med i flere internasjonale nettverk som har satt rusproblemet på dagsorden.

Fra norske myndigheter har FORUT høstet anerkjennelse og mottatt økonomisk støtte for dette arbeidet.
bilde alkohol og utvikling
VERDEN KAN FORANDRES!

Du vil vel være med på det?