Å utvikle en alkoholstrategi for Zambia

Å utvikle en alkoholstrategi for Zambia

Zambia har dei siste åra hatt ei interessant utvikling av landets alkoholpolitikk, og i juni 2011 fekk eg moglegheita til å sjå nærare på dette gjennom feltarbeid i Lusaka. Av Nils Johan Garnes Som del av master i utviklingsstudier ved School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London, skreiv eg om Zambia og moglegheit for lokal implementering av WHO sin globale alkoholstrategi Global Strategy to Reduce the Harmful Use of Alcohol. Med støtte frå FORUT fikk eg vitje Zambia i juni 2011, og møtte der både representantar frå frivillige organisasjonar, nasjonale myndigheter og akademikarar frå Zambia. Nasjonalt initiativ

Les mer

Barnearbeider Mahij

Barnearbeider Mahij

Mahij er barnearbeider i millionbyen Bangalore sør i India. Hver morgen klokka fire stiller han opp som bærer på den lokale markedsplassen. Mahij bor i en av byens slumområder, der familien deler på ansvaret for å skaffe nok penger til det aller nødvendigste, som mat og klær.

Les mer

Alkohol og utvikling

Alkohol og utvikling

Direktøren i Verdens helseorganisasjon (WHO) takker FORUT for å være vaktbikkje når alkoholindustrien blander seg i utviklingslands arbeid med utforming av egen alkoholpolitikk. FORUT har kartlagt hvordan alkoholindustrien har forsøkt å kuppe alkoholpolitikken i flere utviklingsland.

Les mer

Helt alene i verden

Helt alene i verden

Puspa er ei glad jente på 6 år, men det har ikke alltid vært sånn… Hun og storesøsteren ble funnet av politiet på gata i Katmandu. Det er gjort forsøk på kontakt med familie, men forholdene er slik at CWIN regner med at organisasjonen vil ha omsorg for jentene i flere år fremover.

Les mer