Natursti / quiz om Indrani

Slik gjennomfører dere FORUT Barneaksjonens natursti med quiz.

1. Skriv ut oppgavearkene

Her kan du laste ned oppgavearkene.

Lim dem på papp-plater eller laminer dem, slik at de blir stive.

2. Lag løype

Lag en lita rundløype i nærheten av barnehagen eller på barnehagens uteområde og heng opp oppgavearkene i passe avstand fra hverandre.  

3. Inviter foreldrene

Inviter foreldre til å delta på naturstien sammen med barna, og bestem hvor lenge naturstien vil henge oppe.  Naturstien kan gjennomføres enkeltvis av hver familie eller av tre, fire familier samtidig, dersom smittevernhensyn ivaretas. 

4. Skriv ut startkortene

Her kan du laste ned startkortene.

Skriv ut startkortene og bestem startkontingent (familiepris). Prisen dere bestemmer dere for føres på startkortet.

5. Gå gjennom fasit

Her kan du laste ned fasit.

Skriv ut fasit så deltagerne kan se de riktige svarene etter å ha gjennomført naturstien.

Lykke til!