FORUT Bedriftspartner

Vil din bedrift være med på å forandre verden?

Sammen kan vi skape endring! FORUT arbeider for barn og kvinners rettigheter og bidrar til langsiktige og varige endringer i de lokalsamfunnene vi er til stede.

“Vi vil være tydelige på vårt samfunnsansvar som bedrift og som enkeltmennesker. Derfor støtter vi lokal idrett i Gjøvik og et helse- og skoleprosjekt i Nepal, i samarbeid med FORUT.”
Pål Aksel Forberg, daglig leder, Thermo-Floor

Samarbeidet er forankret i et felles mål om å bidra til utvikling og redusere fattigdom. I fellesskap tilpasser vi partnerskapet og finner det som er den beste løsningen for deg og din bedrift: Det være seg samarbeid om innovasjon, tjenester eller økonomisk støtte. Samarbeidet skal oppleves positivt for alle parter og skape engasjement hos medarbeiderne. 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FORUTs arbeid handler særlig om mål 1 – Utrydde fattigdom, mål 3 – God helse, mål 4 – God utdanning, mål 5 – Likestilling mellom kjønnene, og ikke minst mål 17 – Samarbeid for å nå målene. 

Ønsker du mer informasjon om hvordan din bedrift kan støtte FORUT sitt arbeid, ta gjerne kontakt.

Therese Vangstad
E-post: therese@forut.no
Tlf: 480 48 636

Eksempler på arbeid dere kan støtte

Barn og barnerettigheter: FORUT arbeider for beskyttelse av barn og styrking av barns rettigheter. Vi har prosjekter i Sri Lanka, India, Nepal, Malawi og Sierra Leone.

Kvinners rettigheter og likestilling: FORUT arbeider for likestilling, kvinners rettigheter og styrker kvinners økonomiske uavhengighet.

God psykisk helse er viktig for utvikling: Psykisk helse er fortsatt stigma i mange land, selv om èn av fem barn og unge i verden har psykiske problemer.

Vår felles innsats fungerer!

Det er veldig mye FORUT er stolte av å ha fått til med sine samarbeidspartnere. Her er noen eksempler: 

  • Forebygging av vold og fri rettshjelp for jenter i Malawi 
  • Hjelp for å få unge gravide jenter tilbake på skolebenken i Sierra Leone
  • Bygging av den føreste barnepsykiatriske klinikken i Nepal
  • Husbygging for internt fordrevne på Sri Lanka 
  • Krisetelefoner og krisemottak for barn i India og Nepal 
Urbane Totninger er norges største sommershow. Hvert år gir de hele overskuddet fra én spesiell forestilling til FORUTs arbeid. Dette har de gjort helt siden oppstarten i 2006!

Therese Vangstad
E-post: therese@forut.no
Tlf: 480 48 636