FORUT Bedriftspartner

Vil din bedrift være med på å forandre verden?

Sammen kan vi skape endring! FORUT arbeider for barn og kvinners rettigheter og bidrar til langsiktige og varige endringer i de lokalsamfunnene vi er til stede.

«Vi vil være tydelige på vårt samfunnsansvar som bedrift og som enkeltmennesker. Derfor støtter vi lokal idrett i Gjøvik og et helse- og skoleprosjekt i Nepal, i samarbeid med FORUT.»
Pål Aksel Forberg, daglig leder, Thermo-Floor

Samarbeidet er forankret i et felles mål om å bidra til utvikling og redusere fattigdom. I fellesskap tilpasser vi partnerskapet og finner det som er den beste løsningen for deg og din bedrift: Det være seg samarbeid om innovasjon, tjenester eller økonomisk støtte. Samarbeidet skal oppleves positivt for alle parter og skape engasjement hos medarbeiderne. 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FORUTs arbeid handler særlig om mål 1 – Utrydde fattigdom, mål 3 – God helse, mål 4 – God utdanning, mål 5 – Likestilling mellom kjønnene, og ikke minst mål 17 – Samarbeid for å nå målene. 

Ønsker du mer informasjon om hvordan din bedrift kan støtte FORUT sitt arbeid, ta gjerne kontakt.

Therese Vangstad
E-post: therese@forut.no
Tlf: 480 48 636

Eksempler på arbeid dere kan støtte

Jenters rettigheter i Malawi

Hovedmål med prosjektet: Fremme barns rettigheter, forebygge HIV/AIDS og vold mot jenter og unge kvinner, bistå jenter som har vært utsatt for vold.  

Malawi er et vakkert land rikt på naturressurser, men samtidig et land med utbredt fattigdom og store sosiale og økonomiske problemer. Landet strever med å sikre likestilling mellom kjønn, og altfor mange jenter opplever fysisk eller seksuell vold i løpet av livet. Barneekteskap og tenåringsgraviditeter er svært utbredt. 

Jentespeidere i MAGGA Malawi prøver å endre dette! Speiderne driver informasjonsarbeid og bevisstgjøring på skoler for å forebygge blant annet barneekteskap og tenåringsgraviditeter. Videre samarbeider de med helsepersonell og jurister slik at mindreårige som utsettes for vold og overgrep får psykososial støtte og fri rettshjelp. Bli med og støtt speiderjentene!

Omsorg og utdanning for fattige barn i India

Hovedmål med prosjektet: Gi barn trygghet, omsorg og utdanning.

India er blant verdens økonomiske stormakter, samtidig som landet huser en stor andel av verdens fattige. Ulikhetene er enorme, og verst er det i slumområdene i storbyene og på landsbygda. I disse områdene er det også svært risikabelt å være jente og kvinne: Titusenvis av jenter utsettes årlig for grov omsorgssvikt og seksuelle overgrep.  

Namma Nalanda er et senter under oppføring i byen Kundapur sør-vest i India. Her får barn og unge som er utsatt for vold og menneskehandel beskyttelse, omsorg og skolegang. Senteret omfatter alt fra barnehage til videregående opplæring og skal være et sted der barn kan være barn med trygghet og omsorg. Bli med og støtt barna!

Barns psykiske helse i Nepal

Hovedmål med prosjektet: Forebygging og behandling av barn og unge med psykiske lidelser.  

Nepal er kanskje mest kjent for det vakre fjellandskapet og Mt Everest, men er et svært fattig land der den unge befolkningen både har levd i borgerkrig, opplevd jordskjelv og andre naturkatastrofer. Mange barn lever med traumer og psykiske lidelser uten et helsesystem som fanger dem opp.  

Nå har endelig landet fått sin første barnepsykiatriske klinikk! FORUT og vår partner CWIN, vil i lang tid framover trenge støtte for å drifte klinikken og bygge opp et fagmiljø som kan håndtere de mange unge som har et stort behov for beskyttelse, omsorg og behandling. Bli med på laget!

Vår felles innsats fungerer!

I fire tiår har FORUT praktisert solidaritet gjennom partnerskap med lokale organisasjoner i Asia og Afrika. Sammen har vi bidratt til at mer enn seks millioner mennesker har fått skolegang, helsehjelp og yrkesopplæring. Vi har sørget for nødhjelp når borgerkriger, jordskjelv og epidemier har rammet lokalsamfunnene vi er til stede i. Solide og likeverdige partnerskap har vært nøkkelen til våre gode resultater og nå er vi på utkikk etter nye samarbeidspartnere.

Verden kan bli et bedre sted for flere. Og vi oppnår mest i samarbeid med andre. Ta kontakt for en samtale om hva vi kan tilby dere som bedriftspartner.

Therese Vangstad
Markeds- og kampanjekoordinator i FORUT
E-post: therese@forut.no
Tlf: 480 48 636