Barnearbeider Mahij

Barnearbeider Mahij

Mahij er barnearbeider i millionbyen Bangalore sør i India. Hver morgen klokka fire stiller han opp som bærer på den lokale markedsplassen. Mahij bor i en av byens slumområder, der familien deler på ansvaret for å skaffe nok penger til det aller nødvendigste, som mat og klær.

Les mer

Alkohol og utvikling

Alkohol og utvikling

Direktøren i Verdens helseorganisasjon (WHO) takker FORUT for å være vaktbikkje når alkoholindustrien blander seg i utviklingslands arbeid med utforming av egen alkoholpolitikk. FORUT har kartlagt hvordan alkoholindustrien har forsøkt å kuppe alkoholpolitikken i flere utviklingsland.

Les mer