Do eller ikke do

Toalett er det viktigste vi trenger! Dette sier kvinnene i to REFLECT-grupper i Barbare.

– REFLECT-gruppene har gitt oss nye ideer, lært oss om barnerettigheter, helse, hygiene og toaletter. Vi har fått kunnskap om hvor skadelig alkohol og tobakk er, og blitt i stand til å sende barna våre på skolen.

REFLECT er en metode for å lære analfabeter å lese og skrive samtidig som de får informasjon om viktige spørsmål og sine rettigheter.Nesten alle deltakerne er kvinner, og ved å bringe gruppene inn i planleggingsarbeidet i lokalsamfunnet kan vi sikre at kvinenes stemme blir hørt.

Kunnskap om barnerettigheter, og hvor viktig det er å sende barna på skolen er viktig for utviklingen av samfunnet. Kvinnene har lært at opplæring er essensielt og kunnskap er viktig.

Før var de avsidesliggende distriktene mannsdominerte samfunn, og bare menn gikk på møter og aktiviteter. Nå kjenner damene også sine rettigheter, og kan delta.

Damene i distriktene var ikke vant til å snakke i forsamlinger, men etter at de har vært igjennom REFLECT-metoden har de både lært seg å lese og skrive, og i tillegg tør de stå frem og tale.
De sier selv av REFLECT har endret deres liv.

bilde do eller ikke

Verden kan forandres!

Du vil vel være med på det?