Nytt liv i nye hus på Sri Lanka

Nytt liv i nye hus

Etter at borgerkrigen på Sri Lanka tok slutt i 2009, venter 43.000 fortsatt på å få flytte tilbake til sine opprinnelige områder. Mange av disse er enker og dermed eneforsørgere og ofte utsatt for seksuell trakassering og overgrep.

Du kan støtte FORUTs arbeid med bosetting av fattige flyktninger nord på Sri Lanka. Vi bygger enkle hus, brønner, toaletter og legger til rette for arbeid og inntekt. Som FORUT-fadder bidrar du også til andre viktige prosjekter for kvinner og barn i våre prosjektland. Det faste månedsbeløpet er 250 kr.

Vil du være med på å forandre verden?

ja-bli-forut-fadder

.
.

Dette går pengene til

Som FORUT-fadder støtter du ikke bare ett spesifikt prosjekt, men mange prosjekter for kvinner og barn i våre seks prosjektland i Asia og Afrika. FORUT er en liten og effektiv bistandsorganisasjon som er medlem av Innsamlingskontrollen, og du kan derfor være trygg på at pengene kommer fram. Her kan du lese mer om nøkkeltallene våre.

Som FORUT-fadder får du et velkomstbrev med informasjon om FORUTs arbeid og et filthjerte fra Nepal. Hver vår, når regnskapstallene er klare, får du en rapport i posten. Ellers mottar du jevnlig nyhetsbrev på epost med oppdateringer fra prosjektene våre. Vi prøver å holde papir- og portokostnadene til et minimum.

Dersom du oppgir fødselsnummer ved registreringen vil det årlige giverbeløpet ditt bli innrapportert og trukket fra på skatten.
.

Les mer

Hvem er FORUT?
Vervepremier i 2018

Hvorfor sender FORUT faddere på tur?
FORUT bygger Nepals første barnepsykiatriske klinikk
FORUTs innsats for jenter i krise i India
FORUT gir barn i Nepal en ny sjanse