FORUTs utviklingssamarbeid

Sentralt i FORUTs utviklingssamarbeid er:

  • å forankre alt utviklingssamarbeid i partnerskapsbegrepet, der den lokale partner kan være en lokal organisasjon eller mer uformelle grupper forankret i lokalsamfunnet.
  • å bidra til endringsprosesser gjennom deltakerstyrte prosjekter. Utvikling og styrking av menneskelige ressurser har høy prioritet.
  • å bidra til etablering av lokale partnere (spare- og lånegrupper, kvinne- og ungdomsgrupper, barnehager, m.fl.)
  • prosjekter som i størst mulig grad er uavhengig av materiell hjelp utenfra
  • å bidra til styrking av restriktive holdninger til alkohol- og narkotikabruk, og begrensing av veksten i bruk av alkohol og narkotika