Det hjelper å snakke om det

Vi tegner stjerner med et godt minne på forsiden og et dårlig minne på baksiden. Stjernene blir hengt opp på veggen for å minne oss om at det er viktig å fokusere på de gode minnene i livet, sier Arju – som bor på Balika Peace Home.

Det er ikke alltid så lett å snakke om vonde følelser, men på Balika brukes stjernene til å hjelpe barna til å ha fokus på det som er positivt.

Dette hjalp veldig i den vanskelige perioden etter jordskjelvene våren 2015.

Jentene fra Balika Peace Home hjalp lærerne på skolen å organisere en myk start da skolene åpnet etter jordskjelvene. Øvelsene ble godt tatt imot av medelevene.

Arju og de andre jentene fra Balika fikk ansvaret for hver sin aktivitetsgrupper på alle barn- og ungdomsskolene i området.

Arju (14) er heldig som har kommet til Balika Peace Home, selv om dette ikke er et alminnelig barnhjem der barn blir boende over lengre tid. Dette er et sted hvor jentene får hjelp til å begynne et bedre liv.

De eldste jentene får hjelp til å komme i gang med høyere utdanning og blir fulgt opp i to år etter de har flyttet.

bilde hjelper å snakke

Du kan støtte jentene på Balika Peace Home ved å bli FORUT-fadder.

Du vil vel være med på det?