Når en krise oppstår…

11248688_10153858032795968_4761880704795751760_n
Det meste av innsatsen innen dette programområdet har foregått i Sri Lanka. FORUT har erfaring fra nødhjelp både i forbindelse med den langvarige borgerkrigen som fikk sin endelige slutt i 2009 og tsunamien som rammet landet i 2004. I begge tilfeller har FORUT også vært involvert i omfattende gjenoppbyggingsarbeid. Etter jordskjelvet som rammet Nepal i april 2015 trådte FORUT umiddelbart til med å støtte nødhjelpsarbeid i regi av våre lokale partnere, CWIN og Rural Development Tuki Association.

Krigen i Sri Lanka
Gjennom alle fasene av borgerkrigen i Sri Lanka var FORUT involvert i nødhjelp til sivilbefolkningen. Selv i den siste fasen av krigen i 2008, da nesten all humanitær bistand opphørte, kunne noen få av FORUTs ansatte som bodde i området og som ikke ble tvangsevakuert, yte begrenset hjelp.

Etter opphøret av kamphandlinger ble internflytktningene samlet i en kjempeleir i Vavuniya, kalt Menik Farm. I mai 2009 var det over 300 000 mennesker i leiren. På dette tidspunktet hadde FORUT folk både inne i og utenfor leiren. Det gjorde det mulig for FORUT å påta seg den viktige rollen å sørge for mat til flyktningene. Samtidig sto FORUT for matutdeling til 18 000 førskolebarn i Jaffna over en periode på tre måneder.

I ettertid har FORUT drevet med krisehåndtering og rehabilitering i form av provisoriske hus og overgangsboliger, toaletter, brønner, skoler og barnehager. Sysselsettingstiltak har vært viktige for å få familiene i gang igjen med jobb og inntekt. Etter hvert har rehabiliteringsinnsatsen opphørt og blitt erstattet av mer langsiktig bistad.

Tsunamien i 2004
Tidlig om morgenen den 26. desember 2004 slo flodbølgen inn over hele øya. I løpet av timer mobiliserte FORUT ansatte, som ikke sjøl var rammet, til det umiddelbare hjelpearbeidet. De neste dagene og ukene var aktivitetsnivået høyt, stort sett basert på lokale ressurser, men FORUTs transportfly med nødhjelpsartikler var blant de første som landet og ble losset på flyplassen i Colombo.

I løpet av tre uker var det meste av den umiddelbare nøden dekket. Hundrevis av lastebiler med nødhjelpsmateriell var fraktet ut til våre ansvarsområder. Folk fikk mat, rent vann og nye klær, samt enkelt utstyr for å klare hverdagen. Neste fase gikk ut på å skaffe litt mer permanente bosteder, få i gang aktiviteter for barn for å forhindre at de ble unødvendig traumatisert av hendelsen. Folk kunne så smått igjen starte med sitt vanlige liv og arbeid, selv om sårene, både de fysiske og mentale, ennå finnes.

FORUT var bare en liten brikke i en lokal- og internasjonal innsats for å få dette til. Vi lærte imidlertid at vi hadde et apparat både i Norge og på Sri Lanka som var i stand til å bidra en lindring.