Langt igjen før kvinner likestilles med menn

Sierra Leone - kviner og barn nyDet vil i alle sammenhenger være et grunnleggende prinsipp at det skal være god kvinnedeltakelse i FORUTs prosjekter og programmer. FORUTs arbeid med kjønnsproblematikk er spesielt fokusert på forebygging av vold mot kvinner. I mange tilfeller er dette nært knyttet til programområdet ”Rus som utviklingshinder”. Gjennom mikrofinans og opplæring i entreprenørskap vil FORUT bidra til at kvinner gis nye inntektsmuligheter og dermed bedre kontroll over sin egen økonomiske situasjon.

Uheldige sider ved mannsrollen

FORUT retter samtidig et kritisk blikk på ulike mannsroller og fokuserer på hvordan en kan engasjere menn til selv å endre uheldige sider ved noen mannsroller. Dette er en klar utfordring i vårt prosjektarbeid i Sør, særlig knyttet til vold mot kvinner, HIV/AIDS og rus. Slik arbeider vi i vårt bistandsarbeid, men i tillegg har FORUT sett det som sin rolle å styrke disse perspektivene her hjemme, ikke minst fordi vi mener at den norske offentligheten har noe å lære av de erfaringer mannsaktivister i Sør har gjort. I Malawi har vi et eget prosjekt som gjelder mannsroller og rus. Vi har også samlet kunnskap og erfaring om emnet fra andre organisasjoner og ressurspersoner i Sør som vi har presentert på flere seminarer i Norge.

FORUT var en av de aller første norske medlemsorganisasjonene i det globale nettverket MenEngage, og sammen med to andre organisasjoner har FORUT vært pådriver for å etablere et MenEngage-nettverk i Norge.

Vi glemmer likevel ikke betydningen av fortsatt fokus også på det mer tradisjonelle likestillingsarbeidet, for på verdensbasis er det langt igjen til at kvinner i praksis har samme rettigheter som menn og adgang til deltakelse på menns arenaer.