Landsbyen som ble ny

I landsbyen Ambewella i Sri Lanka var forholdene uholdbare på grunn av fyll og kriminalitet. Radikal innsats var nødvendig!

Samordnet innsats i form av fattigdomsbekjempelse koblet med rusforebygging ble løsningen. Bred mobilisering av kvinnegrupper, barneklubber og offentlige institusjoner resulterte i mindre drikking, mindre utagerende atferd, mindre vold, bedre familieøkonomi, større trygghet og harmoni.

Alkohol er nært knyttet til de store utviklingsutfordringene: fattigdom, helse, vold mot kvinner og spredning av HIV/AIDS.

FORUTs forebyggingskompetanse og oppbygging av sivilsamfunnsorganisasjoner har gitt gode resultater. Fra norske myndigheter har FORUT høstet anerkjennelse og mottatt økonomisk støtte for dette arbeidet.

bilde landsbyen som ble ny