Ny rapport lansert – Alkoholens påvirkning på kvinner og barns rettigheter

Ny rapport lansert – Alkoholens påvirkning på kvinner og barns rettigheter

Som del av kampanjen Oljefondets alkoholproblem, ble en ny rapport om alkoholens påvirkning av kvinner og barns rettigheter lansert mandag 25. november. Rapporten viser hvordan kvinner og barn opplever negative konsekvenser av egen og andre personers alkoholbruk, ofte en mann.

Les mer

Barnekonvensjonen 30 år: En takk til barn i norske barnehager!

Barnekonvensjonen 30 år: En takk til barn i norske barnehager!

I 2019 er det 30 år siden verdens ledere forpliktet seg å oppfylle alle barns rettigheter gjennom FNs konvensjon for barnets rettigheter, populært kalt barnekonvensjonen. Den slår fast at alle under 18 år er barn og at alle har de samme rettighetene og behov for spesiell beskyttelse. På dagen i dag for 30 år siden vedtok verdens ledere å oppfylle alle barns rettigheter gjennom FNs konvensjon for barnets rettigheter. – Men takken i dag bør også gå til alle barn og voksne i norske barnehager som har engasjert seg for barns rettigheter i like mange år.

Les mer