Barnearbeider Mahij

Barnearbeider Mahij

Mahij er barnearbeider i millionbyen Bangalore sør i India. Hver morgen klokka fire stiller han opp som bærer på den lokale markedsplassen. Mahij bor i en av byens slumområder, der familien deler på ansvaret for å skaffe nok penger til det aller nødvendigste, som mat og klær.

Les mer

Alkohol og utvikling

Alkohol og utvikling

Direktøren i Verdens helseorganisasjon (WHO) takker FORUT for å være vaktbikkje når alkoholindustrien blander seg i utviklingslands arbeid med utforming av egen alkoholpolitikk. FORUT har kartlagt hvordan alkoholindustrien har forsøkt å kuppe alkoholpolitikken i flere utviklingsland.

Les mer

Helt alene i verden

Helt alene i verden

Puspa er ei glad jente på 6 år, men det har ikke alltid vært sånn… Hun og storesøsteren ble funnet av politiet på gata i Katmandu. Det er gjort forsøk på kontakt med familie, men forholdene er slik at CWIN regner med at organisasjonen vil ha omsorg for jentene i flere år fremover.

Les mer

Det hjelper å snakke om det

Det hjelper å snakke om det

Vi tegner stjerner med et godt minne på forsiden og et dårlig minne på baksiden. Stjernene blir hengt opp på veggen for å minne oss om at det er viktig å fokusere på de gode minnene i livet, sier Arju – som bor på Balika Peace Home. Det er ikke alltid så lett å snakke om vonde følelser, men på Balika brukes stjernene til å hjelpe barna til å ha fokus på det som er positivt.

Les mer

Do eller ikke do

Do eller ikke do

Toalett er det viktigste vi trenger! Dette sier kvinnene i to REFLECT-grupper i Barbare. – REFLECT-gruppene har gitt oss nye ideer, lært oss om barnerettigheter, helse, hygiene og toaletter. Vi har fått kunnskap om hvor skadelig alkohol og tobakk er, og blitt i stand til å sende barna våre på skolen. REFLECT er en metode for å lære analfabeter å lese og skrive samtidig som de får informasjon om viktige spørsmål og sine rettigheter.

Les mer