Programmet for barnerettigheter

Sri Lanka - barn i flokkProgrammet inkluderer påvirkningsarbeid og kampanjer som retter søkelys blant annet mot barnearbeid, rusproblemer og gatebarns situasjon. Et tredje element i programmet er å mobilisere barn til deltakelse i demokratiske prosesser og opplæring slik at barns stemmer kan bli hørt i offentlig debatt.

Her er barnerettighetene i forenklet utgave.

FORUTs arbeid med barn tar utgangspunkt i Konvensjonen om barns rettigheter. Framgangsmåten varierer avhengig av hva de enkelte partnerorganisasjonene i våre samarbeidsland ønsker og deres egen tolkning av FORUTs overordnede mål for barnerettet arbeid: Forbedringer i oppfyllelsen av barns rettigheter.[1]

Partnerorganisasjon Prosjekter i barnerettighetsprogrammet
FISD, Sri Lanka
 • Barnerettigheter
WODEPT, Sri Lanka
 • Barnerettigheter
APSA, India
 • Barnerettigheter
 • Barnerettigheter – påvirkningsarbeid
CWC, India
 • Barn som fullverdige borgere med rett til å delta i beslutninger
 • Migrasjon, borgerskap, rettigheter og beskyttelse av fattige og barn
 • Styrke migrasjonsbarn
CWIN, Nepal
 • Balika beskyttelse og myndiggjøring
 • Balika beslutningspåvirkning og myndiggjøring
 • Selvtillit for unge mennesker
TUKI-CWIN, Nepal
 • Barnerettigheter – påvirkningsarbeid
FORUT Sierra Leone
 • Barnerettigheter

Flinke partnere

Flere av FORUTs partnerorganisasjoner er blant verdens fremste når det gjelder barnerettigheter og mobilisering av barn. Programmet reflekterer en tydeligere prioritering av rettighetsbasert arbeid i FORUTs nettverk. Programmet vil ha en blanding av påvirkningsarbeid, kapasitetsbygging og dekking av barns elementære behov.

India - fri på Drømmeskolen

Barnerettighetene innfris

Barnerettighetsprogrammet til FORUT omfatter tiltak i Sri Lanka, Sierra Leone, Malawi, India og Nepal, hvor den overordnede målsettingen er å sørge for at flere barn får oppleve at deres rettigheter blir respektert og innfridd.  Tiltakene i de enkelte land er tilpasset lokale forhold, forutsetninger og behov, og det er derfor forskjellige tilnærminger og modeller som blir lagt til grunn hvert sted, og det fokuseres på å realisere litt forskjellige aspekter av barns rettigheter.

FORUT ønsker gjennom sitt opplysningsarbeid innenfor dette programområdet å synliggjøre at mange barn i sør er frarøvet elementære rettigheter, som utdanning, helse, riktig ernæring og en trygg oppvekst. Vi ønsker å problematisere dette og belyse årsakssammenhenger for å opplyse folk i Norge om viktigheten av og behovet for endringer. Som bistandsorganisasjon med virksomhet på grasrota er FORUT en aktiv lyttepost som får god kunnskap om utviklingen og situasjonen i land i sør gjennom sine samarbeidsorganisasjoner, og dette er kunnskap som det er viktig å formidle i Norge.

FORUT har svært kunnskapsrike og respekterte partnere i Sør som jobber med barnerettigheter både lokalt, nasjonalt og globalt. FORUT spiller på disse ressursene og lar deres stemmer bli hørt ved at de deltar på seminarer og bidrar med artikler til hjemmesiden og FORUT-nytt.  Barnearbeid¸ utdanning og demokratisering er sentrale temaer det fokuseres på.