Sri Lanka

Sri Lanka er FORUTs eldste samarbeidsland og hvor vi fortsatt har et stort omfang på arbeidet. I nord er fokuset på normalisering og rehabilitering etter borgerkrigens ødeleggelser, ellers i landet står samfunnsutvikling i fokus.

Les mer

India

I India samarbeider FORUT med to indiske organisasjoner som arbeider med barn og barnerettigheter. Innsatsen omfatter skoler, barnehager, boliger for slumbefolkningen og avskaffelse av barnearbeid.          

Les mer

Nepal

I Nepal samarbeider FORUT med organisasjonen CWIN (Child Workers in Nepal). CWINs innsats er rettet primært mot barn og barns rettigheter. Målet er å gi barn og unge beskyttelse og å sette dem i stand til å ta vare på seg selv.

Les mer

Sierra Leone

Programmene i Sierra Leone fokuserer på alkoholpolitikk og alkoholforebygging, barnerettigheter, kvinne- og barnehelse og kvinners muligheter til å stå på egne bein og skape sin egen inntekt.

Les mer

Malawi

I Malawi er FORUTs innsats rettet mot å forebygge rusbruk, både på politisk plan og på gateplan. Det er fokus på kvinner og lifeskills-programmer, og hvordan menns uheldige oppførsel er til skade for både kvinner og menn.

Les mer

Zambia

Programmet i Zambia har fokus på alkohol og nasjonalt påvirkningsarbeid. Alkoholbruk er nært knyttet opp mot kjønnsproblematikk (vold mot kvinner og barn) og representerer en helserisiko (HIV/AIDS).

Les mer

Norge - vårt viktigste prosjektland?

FORUTs arbeid i Norge er av største betydning for all annen utviklings- og bistandsaktivitet. Hvorfor?

Les mer om vår aktivitet i Norge