Sri Lanka

Sri Lanka er FORUTs eldste samarbeidsland og hvor vi fortsatt har et stort omfang på arbeidet. I nord er fokuset på normalisering og rehabilitering etter borgerkrigens ødeleggelser, ellers i landet står samfunnsutvikling i fokus.

Les mer

India

I India samarbeider FORUT med to indiske organisasjoner som arbeider med barn og barnerettigheter. Innsatsen omfatter skoler, barnehager, boliger for slumbefolkningen og avskaffelse av barnearbeid.

Les mer

Nepal

Nepal er FORUTs største programland. Vi bidrar blant annet til å bygge nye, jordskjelvsikre skoler, etablere Nepals første barnepsykiatriske klinikk og gir flere hundre utsatte jenter beskyttelse og omsorg på krise- og transitthjemmet Balika.

Les mer

Sierra Leone

Programmene i Sierra Leone fokuserer på alkoholpolitikk og alkoholforebygging, barnerettigheter, kvinne- og barnehelse og kvinners muligheter til å stå på egne bein og skape sin egen inntekt.

Les mer

Malawi

I Malawi er FORUTs innsats rettet mot å forebygge rusbruk og seksuell vold, både på politisk plan og på gateplan. Det er fokus på kvinner og lifeskills-programmer, og hvordan menns uheldige oppførsel er til skade for både kvinner og menn.

Les mer

Zambia

Programmet i Zambia har fokus på alkohol og nasjonalt påvirkningsarbeid. Alkoholbruk er nært knyttet opp mot kjønnsproblematikk (vold mot kvinner og barn) og representerer en helserisiko (HIV/AIDS).

Les mer

Rus som utviklingshinder

FORUT har spesialkompetanse på alkohol og narkotika i et utviklingsperspektiv. Programområdet ADD (Alcohol, drugs and development) er en integrert del av arbeidet med barnerettigheter, kvinner og likestilling, inntektsskaping og godt styresett.

Gå til add-resources.org

Norge - vårt viktigste prosjektland?

FORUTs arbeid i Norge er av største betydning for all annen utviklings- og bistandsaktivitet. Hvorfor?

Les mer om vår aktivitet i Norge