Fakta og tall – India

Styresett: Forbundsrepublikk med 28 selvstyrte stater og syv territorier

Statsminister: Narendra Modi

Flateinnhold: 3 287 263 km2

Hovedstad: New Delhi

Nasjonaldag: 15. august

Valuta: Rupi.

Eksportartikler: Smykkesteiner, maskiner, petroleumsprodukter, transportutstyr, lær, kjemikalier, bomull, klær

Religion: 83 % hinduer, 11 % muslimer + kristne, sikher, buddhister og jainister.

Språk: Offisielle språk hindi og engelsk, 18 hovedspråk, 1600 mindre språkgrupper og dialekter.

Folketall: 1,38 milliarder (øker hvert år med ca.17 millioner)

Befolkningstetthet: Ca. 300 innbyggere per km²

Forventet levealder: 66 år for menn og 71 år for kvinner

Barnedødelighet: 149 barn per 1000 dør før fylte fem år (Norge: 10 per 1000)

Lese- og skriveferdighet: 61 %

Fattigdom: En tredjedel av Indias innbyggere lever rundt sultgrensen