Malawi

I Malawi er FORUTs innsats rettet mot å forebygge rusbruk og seksuell vold, både på politisk plan og på gateplan. Det er fokus på kvinner og lifeskills-programmer, og hvordan menns uheldige oppførsel er til skade for både kvinner og menn.

FORUTs lokale samarbeidspartner, Malawi Girl Guides Association (MAGGA), er en jentespeiderorganisasjon som jobber med forebygging av rus, seksuell kjønnsbasert vold og barneekteskap, og som nå jobber aktivt med å hjelpe jenter som er blitt utsatt for overgrep under pandemien.

MAGGA jobber direkte med ofrene gjennom psykososial støtte og rapportering av saker til rettssystemet, samt med å hjelpe dem tilbake på skolen. Malawi har en høy grad av seksuell kjønnsbasert vold og ulikhet i normaltid, spesielt vold i nære relasjoner. Som i alle krisetider forsterkes gjerne eksisterende ulikheter, og det er de mest sårbare som rammes hardest.

Happy family

MAGGA driver såkalte lifeskills-programmer, det vil si opplæring av unge jenter til å ta kontroll over sitt eget liv, sin egen kropp og sin egen framtid. Dette er en del av det vanlige arbeidet som alle speiderorganisasjoner driver for å utvikle sine egne medlemmer. Samtidig har det en ekstra dimensjon i Malawi, det vil si for å forebygge HIV-smitte, risikosex i ung alder og overgrep. Bevisstgjøring om skadene ved bruk av alkohol og narkotika er inkludert i dette.

MAGGA har i mange år drevet et rusforebyggingsprosjekt blant jenter og unge kvinner, med økonomisk og faglig støtte fra FORUT. Jentespeidere lærer opp et utvalg av sine voksne ledere, som siden gjennomfører aktiviteter i skoler og ute i de lokale speidergruppene.

MAGGA arbeider også gjennom en modell de kaller Happy Family. Dette er en metode de har tilpasset fra en annen av FORUTs partnere, FISD på Sri Lanka. Den går ut på at kvinner og menn får en plattform for å diskutere hva som er gode relasjoner i en familie og at vold mot barn og kvinner er skadelig for alle involverte.

Maskulinitet, alkohol og HIV/AIDS

Kirkens Nødhjelp i Malawi er FORUTs andre partnerorganisasjon i landet. Allerede tidlig i Malawi-arbeidet inngikk FORUT en samarbeidsavtale med Kirkens Nødhjelp om prosjektet “Masculinity, Alcohol and HIV/AIDS”. Målet med prosjektet var å drive forebygging av både HIV/AIDS og alkoholproblemer ved å rette et kritisk blikk på vanlige forestillinger om mandighet. Menn skulle inviteres til å reflektere rundt det å være mann og hvordan uheldige mannsidealer er til skade for både kvinner og menn. Kirkens Nødhjelp i Malawi har hatt overordnet ansvar for prosjektet, mens det praktiske arbeidet ute i felten har vært gjort av en av KNs nære partnere: YONECO (Youth Net and Counselling).

Jentespeidere i MAGGA demonstrerte mot en kraftig økning i antall tilfeller av seksuell vold i landet i oktober 2020. Bevoktet av politi gikk marsjen fra sykehuset til byrådet i Lilongwe der jentene la fram sine krav.