Bakgrunnsinformasjon – Malawi

Malawi er en innlandsstat i det østlige Sentral-Afrika og ligger omkring vest- og sørbredden av Malawisjøen. Dette er den tredje største innsjøen i Afrika. Landet grenser i sørøst og sørvest til Mosambik, i nordøst til Tanzania og i nordvest til Zambia. Det meste av landarealet ligger 1000-1500 moh. og består av platåer og fjell. Befolkningen tilhører ulike bantutalende folk, og størstedelen av befolkningen bor på landsbygda og livnærer seg av jordbruk. Navnet Malawi (chichewa) betyr «flammene», og henspiller på lysrefleksene fra Malawisjøen.

Historie

På 1800-tallet drev arabiske handelsfolk omfattende slavehandel med malawiere. I 1859 kom den skotske oppdageren og misjonæren David Livingstone som ønsket å få slutt på slaveriet. Hans ankomst ble etterfulgt av britiske misjonærer som spredte det kristne budskap, og i 1891 ble Malawi britisk koloni. Fra 1891 og frem til selvstendighet i 1964 var landet et britisk protektorat. I perioden 1953–63 var Malawi (dav. Nyasaland) en del av den kortvarige Sentralafrikanske føderasjon (sammen med Nord- og Sør-Rhodesia, dvs. dagens Zambia og Zimbabwe).  Etter oppløsningen av føderasjonen fikk landet full selvstendighet 1964, og tok regionens gamle navn, Malawi. I 1966 ble landet republikk innenfor det britiske samveldet; Commonwealth. Fra 1964 til 1993 var Malawi en ettpartistat under en politisk konservativ ledelse, og i motsetning til sine nabostater hadde Malawi et nært samarbeid med apartheid-regimet i Sør-Afrika.

Samfunn og politikk

Nåværende president, Bingu wa Mutharika, vant et omstridt presidentvalg i 2004. Mutharika brøt med partiet til sin forgjenger og startet partiet Democratic Progressive Party. Han er nå inne i sin andre periode som Malawis president. Gjennomsnittlig levealder i Malawi er 52 år for menn og 54 år for kvinner, og barnedødeligheten er høy. Det skyldes faktorer som mangelfullt kosthold og dårlig tilgang på medisinsk behandling. Aids er årsaken til at mange barn vokser opp uten foreldre. Selv om barnearbeid er forbudt, jobber mange barn i landbruket.

Økonomi og handel

Etter innføringen av demokrati er også økonomien blitt reformert. Statens sterke eierskap og engasjement i næringslivet er sterkt redusert. Malawi er først og fremst et jordbruksland og et av de få afrikanske landene som vanligvis er selvforsynt med matvarer. Næringen, og dermed økonomien, er imidlertid sårbar for klimasvingninger, bortfall av arbeidskraft og prissvingninger på eksportartikler. Tobakk står for over halvparten av landets eksportinntekter. Andre eksportvarer er sukker, te og kaffe. Malawisjøen gir grunnlaget for et omfattende fiske og trekker turister.