Norge – vårt viktigste prosjektland?

FORUTs arbeid i Norge er av største betydning for all annen utviklings- og bistandsaktivitet. Hvorfor? Jo – fordi det er arbeidet i organisasjonen, salget i nettbutikken, aksjoner og kampanjer som gjør det mulig for oss å reise midler til bistandsarbeidet.

Barnehage Skogly

FORUT ønsker å spre informasjon om nord/sør-spørsmål generelt og om FORUTs arbeid spesielt for å øke folks kunnskap om og forståelse for:
 • andre kulturers egenart
 • økonomisk og sosial urettferdighet
 • globale miljø- og utviklingsproblemer som følge av Nord/sør-forholdene
 • tiltak som er nødvendige for å skape en mer rettferdig verden og som gir grunnlag for en økonomisk, økologisk, sosialt, kulturelt og politisk bærekraftig utvikling i Sør
 • at krig og konflikter ofte har rot i urettferdige økonomiske strukturer, globalt og nasjonalt
 • utviklingssamarbeid og betydningen av dette som ledd i forebyggende fredsarbeid
 • enkeltmenneskers ansvar i forhold til medmennesker i den tredje verden
 • menneskerettighetene
 • at rusgifter er et hinder for utvikling og kan være et alvorlig undertrykkelsesmiddel i utviklingsland
FORUTs overordnede, strategiske mål:
 1. Øke folks kunnskap om og innsikt i den fattigdom og urettferdighet vi står overfor i et nord/sør-perspektiv og årsakene til dette
 2. Skape bevissthet om rus som hinder for utvikling
 3. Utløse engasjement og støtte for solidaritetsarbeidet i et nord/sør-perspektiv

FORUT driver to store, årlige kampanjer i norske skoler og barnehager: FORUT Barneaksjonen og FORUT Skoleløpet. I tillegg bidrar mange som faste givere gjennom FORUT-fadder, mange bedrifter viser sitt sosiale ansvar gjennom FORUT Bedriftsfadder og mange videregående skoler samarbeider med FORUT om skreddersydde solidaritetsaksjoner.