Bakgrunnsinformasjon – Sierra Leone

Sierra Leone ligger i Vest-Afrika og grenser til Liberia i sørøst og Guinea i nord.

Hovedstaden Freetown ligger ved Atlanterhavskysten, lengst vest i landet. Freetown er også Sierra Leones økonomiske sentrum og er den største byen med om lag 1 million innbyggere.

Sierra Leone ligger like nord for ekvator og har et typisk tropisk klima, med en svært varm og tørr periode fra november til april og regntid fra mai til oktober. Det er flest nedbørsdager i juni, juli og august. Mens temperaturen om dagen ligger nær 30 grader hele året i hovedstaden Freetown, kan det bli kaldere i de høyereliggende delene lenger inn i landet.

Om lag to tredjedeler av den voksne befolkningen driver selvbergingsjordbruk. Til tross for et relativt godt naturressursgrunnlag med mineraler, fiskeri og jordbruk har landet lenge vært blant de aller fattigste i verden. En hovedårsak til dette er borgerkrigen som herjet landet fra 1991 til 2002.

Historie

Sierra Leone fikk navnet sitt av portugisiske sjømenn som ankom landet på 1460-tallet. Dagens Sierra Leone har sine røtter tilbake til mai 1787, da en ekspedisjon fra London gikk i land og kjøpte jord av en lokal temnehøvding. Freetown ble senere etablert som en bosetning for forhenværende, sorte soldater som hadde kjempet på britenes side i den amerikanske uavhengighetskrigen og andre frigitte slaver som ønsket å returnere til Afrika. Tanken var at Freetown skulle være en ”havn” for frigitte slaver, men byen fortsatte å være underlagt det britiske Sierra Leone-kompaniet.

Da Sierra Leone ble britisk koloni i 1806, hadde hovedstaden Freetown vært et samlingspunkt og bosted for frigjorte slaver fra Amerika i over 100 år. I perioden fra 1808 til 1864 blandet de opprinnelige, sorte kolonistene seg med et adskillig større antall afrikaner som var reddet fra slaveskip, slik at gruppen, kalt krio, etter hvert omfattet 70 000 mennesker. De utviklet sitt eget språk, også kalt krio, bygget ut Freetown og etablerte seg i noen av de viktigste stillingene i det nye samfunnet. I koloniens første nitti år utgjorde de en politisk og økonomisk elite. Krioenes sivilsamfunn var tett sammenvevd i sosioøkonomiske nettverk som ekteskap og medlemskap i hemmelige forbund.

 Selv om krioene dominerte Freetown, var det større befolkningsvariasjon på landsbygda med innbyrdes kniving mellom ulike grupper. Store deler av landet i sør var befolket av mende, mens befolkningen i nord tilhørte temnegruppen. Mendesamfunnet er tett knyttet sammen i hemmelige forbund for henholdsvis kvinner og menn, mens temnesamfunnet er bygget på troen om at de alle stammer fra samme forfader. I tillegg til mende og temne, som til sammen utgjør omtrent en tredjedel av befolkningen, er det rundt 13 mindre etniske befolkningsgrupper i Sierra Leone. Krioene, som for det meste fortsatt bor i Freetown, utgjør nå ikke mer enn ca to prosent av befolkningen, men språket krio er et slags fellesspråk for hele Sierra Leone. Omtrent 60 % av befolkningen er muslimer, ca 30 % kristne, mens de siste ti prosentene tilhører ulike religioner. Etnisitet er et politisk spørsmål i Sierra Leone, religion er det ikke, og ekteskap mellom de ulike religionsgruppene er vanlig.
Sierra Leone ble en selvstendig nasjon i 1961, etter over 150 år som britisk koloni. Siden frigjøringen har landet vært preget av å ha vært en ettpartistat, flere statskupp og borgerkrig.

Krigen

I 1991 utløste et kuppforsøk en tiårig borgerkrig som kostet mellom 50 000 og 200 000 menneskeliv, og som fulgte til at om lag to millioner mennesker ble drevet på flukt til nabolandene. Kuppmakerne, en gruppe kalt Revolutionary United Front (RUF), ønsket å stoppe det politiske vanstyret, korrupsjonen og bruddene på menneskerettighetene under det sittende regimet. Imidlertid ble RUF raskt beryktet for sine brutale metoder. Både militære og sivile ble drept, lemlestet og svært brutalt mishandlet i stort omfang. Tusenvis av barn ble bortført fra sine familier for å bli brukt som soldater eller som prostituerte.

Borgerkrigen endte offisielt i januar i 2002, og presidentvalg ble avholdt samme året, med kandidater fra flere partier. I 2005 trakk de siste FN-styrkene seg ut av landet. Det ble etablert en fredskommisjon for Sierra Leone i 2006.

Selv om situasjonen nå er forbedret, etter mange års vanstyre og borgerkrig, står Sierra Leone fortsatt overfor store utfordringer. Regjeringen i Sierra Leone har sammen med sine utviklingspartnere fortsatt arbeidet med å bygge nasjonen opp igjen. Satsingen har i stor grad vært innen infrastruktur – spesielt i skolesektoren. Matsikkerhet, helse, ungdom, sysselsetting og fredsbygging har også vært prioriterte områder. FORUT Sierra Leone er en aktiv deltaker på alle feltene i gjenoppbyggingen av nasjonen.

Sierra Leone lå i 2007 sist på FNs utviklingsindeks. Landet har stadig beveget seg oppover på indeksen og i 2011 var de nummer 180 av 187 land på oversikten, som for øvrig nok en gang toppes av Norge.