Bakgrunnsinformasjon om Sri Lanka

Sri Lanka ligger sør for India, og den kalles derfor gjerne Indias tåre. På grunn av dens sentrale beliggenhet var øya tidlig et knutepunkt.

Den dråpeformede øya

Sri lanka kartSri Lanka ligger sør for India, og den kalles derfor gjerne Indias tåre. På grunn av dens sentrale beliggenhet var øya tidlig et knutepunkt. Den har vært åpen for forskjellige folk og kulturer, reisende gikk i land, og fremmede makter besatte øya. Her møttes hinduismen, buddhismen, islam og kristendommen, og her kriget indere, arabere, portugisere, nederlendere og briter. Sri Lanka var koloni i til sammen 450 år. Fra 1505 var landet portugisisk koloni, men etter ca 150 år tok nederlenderne over som koloniherrer. Fra 1796 til 1948 var Sri Lanka britisk koloni. Arven etter koloniherrene ser en fremdeles spor etter på øya. Portugiserne introduserte katolisismen og bygde kirker. En del av befolkningen, spesielt langs kysten rundt Colombo, konverterte til katolisismen. Mange mennesker bærer fremdeles portugisiske navn. Nederlenderne bygde kanaler fra Colombo og nordover langs vestkysten for å kunne laste varer, spesielt krydder, ombord på skipene. Britene introduserte det engelske språket, skolesystemet, cricket, venstrekjøring og sitt parlamentariske system.

Flagget

Sri lankaSri Lankas flagg består av en gyllen løve som holder et sverd mot en mørkerød bakgrunn med bodhitreblader (gummitre) i alle fire hjørnene. På den ene siden er det striper i sennepsgult/oransje og grønt, og en gul bord rammer inn hele flagget. Løven representer den singalesiske befolkningen, den mørke gule stripen representerer tamilene, og den grønne stripen representerer muslimene. Den gule borden representerer de andre minoritetene på Sri Lanka.

Befolkning

Det bor ca 21 millioner mennesker i Sri Lanka. Landet er en femtedel av Norge i størrelse, så befolkningstettheten er stor. Det bor flere ulike etniske grupper i Sri Lanka. Singaleserne er i flertall og utgjør ca 74 % av befolkningen. Singaleserne snakker singalesisk og er i all hovedsak buddhister. De innvandret antageligvis fra det nordlige India for ca. 2500 år siden, men i dag fins singalesisk kultur og språk bare i Sri Lanka. Singaleserne har tradisjonelt bodd sør og vest i Sri Lanka. Den nest største gruppen er tamilene, som utgjør ca. 8,5 % av befolkningen. Tamilene snakker tamil, og det store flertall av dem er hinduer. Det fins to ulike grupper av tamiler, såkalte srilankatamiler og indiatamiler. Srilankatamilene har bodd på øya i hundrevis av år, men man antar at de opprinnelig kommer fra delstaten Tamil Nadu sørøst i India. Indiatamilene har en mye kortere historie i landet. De ble hentet fra India for omlag 140 år siden av engelskmennene, som trengte arbeidskraft på teplantasjene sine. Det er etterkommerne av disse som arbeider på teplantasjene i dag. Den tredje største folkegruppen er maurere eller etniske muslimer. De er etterkommere av arabiske handelsmenn som etablerte seg i Sri Lanka i det åttende århundre. I dag utgjør muslimene ca. 7,3 % av befolkningen, og de snakker tamil. Ca 10 % er «burgere», dvs etterkommere etter europeere. Foruten de tre religionene buddhisme, hinduisme og islam er også kristendommen representert i Sri Lanka. 7,5 % av befolkningen er kristne (katolikker).

Landskap

Landskapet varierer fra langstrakte strender med vaiende palmer langs kysten via slettelandskap med frodige risåkre, til buktende åser og høyfjell kledd av irrgrønne tebusker. I løpet av få timer kan en reise med tog eller bil fra palmestrendene langs kysten til tedistriktet i høylandet mer enn 2000 m.o.h. På denne korte reisen forandrer både vegetasjonen og klimaet seg fullstendig.

Klima

Når det gjelder klima, deles Sri Lanka opp i tre hovedregioner, hver med sine karakteristiske trekk. Det nedbørsrike lavlandet ligger i den sørlige delen av øya hvor vi finner tropisk regnskog og store plantasjer med kokospalmer og gummitrær. Det tørre lavlandet i den nordlige delen av øya består av jungel med løvtrær og kratt, eller savannevegetasjon med gress og spredte busker, kratt og trær.

Det sentrale høylandet er også regnrikt og med relativt kjølig klima. Det er her de store teområdene

på øya finnes. På grunn av Sri Lankas beliggenhet nær ekvator er temperaturen nesten lik hele året igjennom, og vanntemperaturen i Det indiske hav, som omgir hele øya, ligger konstant på 27 grader C. Monsunvindene, som skifter i takt med årstidene, fører med seg store nedbørsmengder.

Kokospalmer

Dscn0993Et av de mest karakteristiske trekk ved Sri Lanka er de mange kokospalmene. De vokser nesten overalt i lavlandet både langs strendene og innover i landet. Produkter fra kokospalmene brukes daglig i matlaging. Kokospalmene har slanke stammer som kan bli opptil 30 meter høye. I toppen vokser palmebladene, og kokosnøttene sitter som klaser i toppen av treet. Kokospalmene har vært, og er, svært viktige. Alle deler på de store trærne kan utnyttes. Palmene skaffer folk husly, mat, brensel og medisin, og derfor blir de kalt ”livets tre”. Bladene blir gjerne flettet og brukt til hustak, gjerder, matter eller skillevegger. Hustak laget av palmeblader, eller cadjan som det kalles, må skiftes hvert år fordi det blir ødelagt av regnvær. Tømmeret brukes til bygningsmaterialer, møbelproduksjon, brensel og treskulpturer.

Fiske

Fiskere jaffnaSiden Sri Lanka er en øy omgitt av hav på alle kanter, er det naturlig at mange mennesker er knyttet til fisket, enten som yrke eller som en kilde til å seg skaffe mat. Fiskesesongen avhenger av monsunen. Noen måneder i året er sjøen urolig med store bølger slik at det er vanskelig å komme seg ut på havet. Andre deler av året er sjøen roligere, og fisket er bedre. Inntektene til fiskerfamiliene blir derfor ulikt fordelt utover året, og det er viktig for familiene å prøve å legge seg opp litt penger i årstiden når fisket er godt. Fiske med not er en vanlig fangstmetode rundt hele kysten. Tidlig om morgenen drar fiskerne ut med båtene sine og setter ut nota. To båter tar hver sin ende av nota ombord og setter kursen mot land. Når de når land, kommer ca 50 landsbyboere og hjelper til med å trekke nota sakte inn. Etter to timers hard jobbing kan de endelig trekke selve notposen på land. Da har det også kommet fiskeoppkjøpere syklende. På bagasjebrettet står kassa som fylles med fisk som så skal selges på det lokale markedet i løpet av dagen.

Krydder

Sri Lanka har fra gammelt av tiltrukket seg handelsmenn fra hele verden på grunn av naturressurser som krydder og edelstener. Lenge før kolonitiden hadde området nord for Colombo stor betydning fordi araberne eksporterte krydder, spesielt kanel, herfra. Kanel var et svært ettertraktet og dyrebart krydder, og den beste kanelen på øya vokste i dette området. I Sri Lanka dyrkes alle typer krydderplantene som trives i tropene, men det viktigste krydderet er nå som før kaneltreet, som også vokser vilt i skogene i den fuktige delen av landet.

Borgerkrig

I 1983 brøt det ut borgerkrig mellom singalesere og tamiler. Bakgrunnen for konflikten var sammensatt og hadde dype historiske og kulturelle røtter. Selv om singaleserne er i flertall i Sri Lanka, er de i mindretall i regionen fordi det fins mange titalls millioner tamiler i den indiske delstaten Tamil Nadu. Fra 1983 var landet preget av krigen