Bakgrunnsinformasjon om Sri Lanka

Sri Lanka er ei øy som ligger sør for India. Siden øya ligner på ei dråpe, kalles den ofte for Indias tåre.

Samarbeidet mellom Sri Lanka og India har vært og er fortsatt svært tett. Begge landene har felles bakgrunn som tidligere britiske kolonier og den Sri Lankesiske regjeringen har flere ganger fått militærhjelp fra India mens borgerkrigen på øya raste.

Kart over Sri Lanka. Kilde: Google Maps

På grunn av sin sentrale beliggenhet var øya tidlig et knutepunkt mellom landene i Sør-Asia og spesielt mellom India, Pakistan, Maldivene og Bangladesh. Sri Lanka er medlem av SAARC, South Asia Regional Cooperation, et samarbeidsforum for regionale utviklings- og økonomiske spørsmål på tvers av landegrensene.

Sri Lanka har alltid vært åpen for forskjellige folk og kulturer, reisende gikk i land, og fremmede makter besatte øya. Her møttes hinduismen, buddhismen, islam og kristendommen, og katolisismen. Etterkommere etter Vasco da Gama som egentlig var på vei til Kina, satte et visst portugisisk preg på øya som vi ser merker etter den dag i dag. På Sri Lanka kriget indere, arabere, portugisere, nederlendere og briter, og selvsagt også lokalbefolkningen. Sri Lanka var koloni under fremmede makter i til sammen 450 år. Fra 1505 var landet portugisisk koloni, men etter ca. 150 år tok nederlenderne over som koloniherrer. Fra 1796 til 1948 var Sri Lanka britisk koloni. Arven etter koloniherrene ser en fremdeles spor etter på øya. Portugiserne introduserte katolisismen og bygde kirker. En del av befolkningen, spesielt langs kysten rundt Colombo, konverterte til katolisismen. Mange mennesker bærer fremdeles portugisiske navn. Nederlenderne bygde kanaler fra Colombo og nordover langs vestkysten for å kunne laste varer, spesielt krydder, ombord på skipene. Britene introduserte det engelske språket, det engelske administrative systemet, det britiske skolesystemet, sitt eget parlamentariske system, sporten cricket og kjøring på venstre side av veien. De britiske koloniherrene utbyttet Sri Lankas naturressurser og sørget for å holde befolkningen under streng kontroll.

Symbolene i flagget

Sri Lankas flagg består av en gylden løve som holder et sverd mot en mørkerød bakgrunn med bodhitreblader (gummitre) i alle fire hjørnene. På den ene siden er det striper i sennepsgult/oransje og grønt, og en gul bord rammer inn hele flagget. Løven representer den singalesiske befolkningen, den mørke gule stripen representerer tamilene, og den grønne stripen representerer muslimene. Den gule borden representerer de andre minoritetsgruppene på øya.

Land og folk

Det bor nå under 21 millioner mennesker i Sri Lanka. Selv om befolkningstallet har gått ned, er befolkningstettheten stor. Landet er bare en femtedel av Norges størrelse. Det bor flere ulike etniske grupper på Sri Lanka. Singaleserne er i flertall og utgjør ca. 74 % av befolkningen. Singaleserne snakker singalesisk og er i all hovedsak buddhister. De innvandret antagelig fra det nordlige India for ca. 2500 år siden. I dag finnes singalesisk kultur og språk bare på Sri Lanka. Singaleserne har tradisjonelt bodd sør og vest på øya. Den nest største befolkningsgruppen er tamilene, som utgjør ca. 8,5 % av befolkningen. De snakker tamil. De fleste av dem er hinduer. Det fins to ulike grupper av tamiler, såkalte srilanka-tamiler og india-tamiler. Srilanka-tamilene har bodd på øya i hundrevis av år og man antar at de opprinnelig kommer fra delstaten Tamil Nadu sørøst i India. India-tamilene har en mye kortere historie i landet. De ble hentet som slaver i India for ca. 140 år siden av engelskmennene som trengte arbeidskraft på teplantasjene. Det er deres etterkommere som arbeider på teplantasjene i dag. Den tredje største folkegruppen er maurere eller etniske muslimer. De er etterkommere av arabiske handelsmenn som etablerte seg på Sri Lanka i det åttende århundre. I dag utgjør muslimene ca. 7,3 % av befolkningen. De snakker tamil. Ca. 10 % er «burgere», dvs. etterkommere etter europeere. Foruten de tre religionene buddhisme, hinduisme og islam finner vi også kristne på Sri Lanka. 7,5 % av befolkningen er kristne (katolikker).

Landskap

Landskapet på Sri Lanka varierer fra langstrakte strender med vaiende palmer langs kysten via slettelandskap med frodige risåkre til buktende åser og høyfjell kledd med irrgrønne tebusker. I løpet av få timer kan man reise med tog eller bil fra palmestrendene langs kysten til tedistriktene i høylandet som ligger mer enn 2000 m.o.h. På denne korte reisen forandrer både vegetasjonen og klimaet seg fullstendig.

Klima

Klimaet på Sri Lanka kan deles opp i tre hovedregioner, hver med sine karakteristiske trekk. Det nedbørsrike lavlandet ligger i den sørlige delen av øya hvor vi finner tropisk regnskog og store plantasjer med kokospalmer og gummitrær. Det tørre lavlandet i den nordlige delen av øya består av jungel med løvtrær og kratt, eller savannevegetasjon med gress og spredte busker, kratt og trær.

Det sentrale høylandet er også regnrikt med relativt kjølig klima. Det er her vi finner de store teplantasjene. Siden Sri Lanka ligger relativt nær ekvator er temperaturen jevn nesten hele året igjennom, og vanntemperaturen i Det indiske hav, som omkranser hele øya, ligger konstant på 27 grader celsius. Monsunvindene, som skifter i takt med årstidene, fører med seg store nedbørsmengder.

Viktige næringsveier og inntektskilder på Sri Lanka

Kokospalmer

Et av de mest karakteristiske trekk ved Sri Lankas natur er de mange kokospalmene. De vokser nesten overalt i lavlandet, både langs strendene og innover i landet. Kokospalmene har slanke stammer som kan bli opptil 30 meter høye. I toppen vokser palmebladene, og kokosnøttene sitter som klaser i toppen av treet. Kokospalmene har vært, og er, svært viktige. Alle deler på de store trærne kan utnyttes. Produkter fra kokospalmene brukes daglig i matlaging. Palmene skaffer folk husly, mat, brensel og medisin, og blir derfor kalt «livets tre». Palmebladene på kokospalmene blir gjerne flettet og brukt til hustak, gjerder, matter eller skillevegger. Hustak laget av palmeblader, eller cadjan som det kalles, må skiftes hvert år da de ødelegges av regnvær og vind. Tømmeret brukes til bygningsmaterialer, møbelproduksjon og brensel. Tidligere ble stammene også brukt til å bygge båter og hule ut kanoer av.

Fiske

Siden Sri Lanka er ei øy omgitt av hav på alle kanter, er det naturlig at mange mennesker er knyttet til fiske, enten som yrke eller matressurs. Fiskesesongen avhenger av monsunen. Noen måneder i året er sjøen urolig med store bølger slik at det er vanskelig å komme seg ut på havet. Andre tider på året er sjøen roligere, og fisket bedre. Inntektene for fiskerfamiliene blir derfor svært ulikt fordelt utover året. Det er derfor viktig for familiene å prøve å legge seg opp litt penger i løpet av de årstidene fisket er godt. Fiske med not er en vanlig fangstmetode rundt hele kysten. Tidlig om morgenen drar fiskerne ut med båtene sine og setter ut nota. To båter tar hver sin ende av nota ombord og setter kursen mot land. Når de når land, kommer ca. 50 landsbyboere og hjelper til med å trekke nota sakte inn. Etter to timers hard jobbing kan de endelig trekke selve not-posen på land. Da har det også kommet fiskeoppkjøpere syklende. På bagasjebrettet står kassa som fylles med fisk som så skal selges på det lokale markedet i løpet av dagen.

Krydder

Sri Lanka har fra gammelt av tiltrukket seg handelsmenn fra hele verden på grunn av naturressurser som krydder og edelstener. Lenge før kolonitiden hadde området nord for Colombo stor betydning fordi araberne eksporterte krydder, spesielt kanel, derfra. Kanel var et svært ettertraktet og dyrebart krydder, og den beste kanelen på øya vokste i dette området. På Sri Lanka dyrkes alle typene krydderplanter som trives i tropene. Det viktigste krydderet er nå som før kaneltreet. Dette vokser vilt i skogene i den fuktige delen av landet.

Teproduksjon

Te har siden britenes kolonialisering vært en viktig næringsvei for folk på Sri Lanka og spesielt for kvinner, som plukker og kvalitetskontrollerer tebladene som blir solgt eller eksport til vestlige land. Det er store multinasjonale selskaper som dominerer teproduksjonen på Sri Lanka. Teproduksjon utgjør bare en liten del av inntektene på øya.

Offentlig sektor

Sri Lanka blir betegnet som et lavt middelinntektsland på FNs utviklingsskala. Etterhvert som land på dette nivået utvikler seg, øker også oftest antallet utdannede innbyggere; lærere, helsearbeidere, og sosialarbeidere som arbeider i offentlig sektor. Sri Lanka har en godt utviklet sosial sektor med nærmest universell skoledekning på lavere nivå. Dødeligheten for barn under 5 år er også lavere enn for mange andre land i regionen. Dette takket være fokuset ulike regjeringer har lagt på å utvikle grunnleggende sosiale tjenester for befolkningen siden landet ble selvstendig.

Antallet personer som arbeider i statlige og lokale institusjoner og organer, lærere, helse- og sosialarbeidere, administratorer og andre offentlig ansatte, øker i takt med utviklingen av skoler, helsestasjoner og sykehus. Institusjonene og de offentlige tjenesteleverandørene er blitt viktige arbeidsgivere for store deler av befolkningen selv om lønningene er relativt ynkelige og til tider ikke blir betalt. På tross av lav status og lave lønninger er yrker i sosial sektor likevel populære for kvinner og menn på Sri Lanka.

Turisme

Det frodige og vakre landskapet, de historiske monumentene, det varme indiske havet, maten og den hyggelige befolkningen har gjort Sri Lanka til et populært feriested. Turisme er fortsatt en av de største næringsveiene på Sri Lanka, selv om industrien ble sterkt rammet av den lange borgerkrigen og tsunamien i 2004. Den ødela mye av infrastrukturen langs den vakre kystlinjen i sør der de fleste turistresortene ligger.

Borgerkrig og humanitære katastrofer

Mellom juli 1983 og mai 2009 var det borgerkrig mellom singalesere og tamiler på Sri Lanka. Bakgrunnen for konflikten hadde dype historiske og kulturelle røtter og var svært sammensatt. Selv om singaleserne er i flertall i Sri Lanka, er de i mindretall i den sør-asiatiske regionen fordi det finnes mange titalls millioner tamiler i den indiske delstaten Tamil Nadu som ligger svært nært de nordlige områdene på Sri Lanka. Borgerkrigen handlet om at den tamilske befolkningen, ledet av frigjøringsbevegelsen Liberation Tamil Tigers Eelam (LTTE), ønsket å danne deres egen uavhengige stat på øst- og nordsiden av øya.

Fra 1983 var Sri Lanka svært preget av borgerkrigen, og mer enn 100 000 sivile og 50 000 soldater mistet livet i krigen. Det er beregnet at den 26 år lange borgerkrigen kostet landet mer enn 200 milliarder amerikanske dollar. Gjenoppbyggingen av Sri Lanka er også svært kostbar siden mye av øyas infrastruktur ble ødelagt under krigen. Tusenvis av mennesker ble også drevet på flukt og endte som internflyktninger i eget land.  Etter mange fredsmeglingstiltak mellom 2001 og 2009 endte endelig borgerkrigen. Sri Lankas myndigheter med støtte fra internasjonale organisasjoner og donorer arbeider fortsatt med tilbakevendingsproblematikk knyttet til borgerkrigen.

Sri Lanka ble sammen med mange andre asiatiske land hardt rammet av en tsunami 26. desember 2004. Bølgene tok om lag 31.000 liv på Sri Lanka, knuste fiskebåter og rev opp toglinjer og veier og ødela annen infrastruktur langs sørkysten på øya. Tsunamien ødela turistindustrien på Sri Lanka og det er først i de siste årene at turistene har begynt å komme tilbake til den vakre kysten på øya.

Sri Lanka er svært ofte rammet av jordskred som tar liv og ødelegger avlinger og livsgrunnlag for folk under det årlige monsunregnet.

Dagens politiske situasjon

Etter år med borgerkrig og politisk uro sluttet partene i konflikten fred i 2009. Post 2009-regjeringer har stått overfor enorme utfordringer med å gjenopprette normaltilstand for befolkningen og gjenoppbygge landet etter den 30 år lange borgerkrigen. Politiske maktkamper har også lagt en demper på gjennomføringen av de mange reformene som landet så sårt trenger, og utvidelsen av sosiale tjenester har gått saktere enn forutsett.

Fortsatt mer å gjøre

FORUT fortsetter arbeidet sitt på Sri Lanka. Landet har sine utviklingsplaner i et dokument kalt «Vision 2025», som er utviklet med utgangspunkt og referanse til FNs bærekraftsmål. FORUTs samarbeidspartnere arbeider også i tråd med disse bærekraftsmålene og komplementerer dermed landets visjon og utviklingsmål.

Ved siden av å motta pengestøtte fra en rekke tradisjonelle donorer, har Sri Lanka også en samarbeidsavtale med Verdensbanken om fattigdomsutryddelse og utviklingsbistand til marginaliserte grupper av befolkningen.

Med politisk stabilitet og noe utenlandsk økonomisk støtte i åra framover har Sri Lanka gode forutsetninger for å nå landets utviklingsmål om å gjenbygge landet etter borgerkrigen, utrydde den verste fattigdommen, og fortsette utviklingen og utvidelsen av tilbudet om gode sosiale tjenester til befolkningen.