Bakgrunnsinformasjon – Zambia

Zambia ligger på en høylandsslette i innlandet i den sørlige delen av Afrika.

Landet grenser mot Angola, Botswana, Den demokratiske republikken Kongo, Malawi, Mosambik, Namibia, Tanzania og Zimbabwe. Landet ble selvstendig republikk den 24. oktober 1964. Da ble det holdt frie valg og United National Independence Party (UNIP) vant. Kenneth Kaunda ble statsminister. Siden utviklet landet seg til en ettpartistat under UNIP med Kaunda som president. I 1991 ble en ny grunnlov som tillot flere partier vedtatt. I det påfølgende valget vant Movement for Multiparty Democracy (MMD). De sitter fremdeles ved makten med president Rupiah Banda. Den 20. september 2011 er det både president-, parlaments- og lokalvalg.

Zambia har god tilgang på naturressurser i form av jordbruksland. Det er mange store nasjonalparker med et rikt dyreliv, og man satser på turisme. Landet er rikt på mineraler, særlig kobber er viktig. Landet har hatt en stabil økonomisk vekst de siste 13 årene og har en årlig økning på brutto nasjonalprodukt på rundt 6 %. Zambia er i ferd med å bli plassert som mellominntektsland av Verdensbanken.  Til tross for en jevn økonomisk vekst de siste årene har ikke dette ført til en generell velstandsvekst i befolkningen. Inntektsfordelingen er svært skjev, og 60 % av befolkningen regnes som fattige og lever på under 2 US$ daglig (Utenriksdepartementet).

Zambia er et av landene som har mottatt mest norsk bilateral bistand siden 1967. Hovedformålet med utviklingssamarbeidet er å bidra til redusert fattigdom. De siste årene har samarbeidet i hovedsak konsentrert seg om:

  • Økonomisk og demokratisk styresett som inkluderer ny skattelov og styrking av skattemyndighetene, antikorrupsjonsarbeid, likestilling og deltakelse.
  • Naturressursforvaltning, skogforvaltning og klimatilpasset landbruk.
  • Generell budsjettstøtte

Ca. 1 millioner er HIV-smittet, og Zambia er et av landene i verden som er mest påvirket av HIV/AIDS-pandemien. Selv med en liten nedgang i HIV-smittede mellom 15-49 år i 2009, rangerer landet fremdeles som nr 7 på listen med høyest prosent HIV-smittede. Ulikheter mellom kjønnene er stor. Infeksjonsraten for unge kvinner i alderen 15-24 år er fire ganger større enn for menn i samme aldersgruppe. Norge støtter Zambias arbeid mot HIV/AIDS gjennom det nasjonale rådet for bekjempelse av HIV-smitte.

Under presidentvalget sist i september 2011 ble sittende president Rupiah Banda slått av opposisjonslederen Michael Sata. – Zambias folk har talt, og vi må bare lytte, sa Banda med tårer i øynene da han innrømmet nederlaget.