Film: “Læring gir energi”

Se dokumentarfilmen “Læring gir energi” om Angel fra Nepal, barns rettigheter og bærekraftig utvikling.

Filmen varer nesten 9 minutter og er en fin opptakt til en klassesamtale. Bruk også refleksjonsspørsmålene og tekstene i elevheftet som er en del av FORUT Skoleløpet 2020/21.


Under kan du se en versjon tilpasset 1. til 4. klasse.


Her er en forklaringsvideo for elevene som skal delta i FORUT Skoleløpet.


Se gjerne også Skoleløpet-dansen.