Hva er Skoleløpet?

Skoleløpet er en solidaritetsaksjon der elevene lærer og erfarer at de selv kan gjøre en innsats for at jevnaldrende andre steder i verden kan få det litt bedre.

Skoleløpet handler om hvordan vi alle kan og bør engasjere oss mot overgrep overfor barn og øke innsatsen for at alle barn kan få leve trygt og med tilgang til et sted og bo og utdanning.

Trykk her for å se en liten film om hva Skoleløpet er.

Skoleløpet er en enkel skoleaksjon som kan gjennomføres i løpet av et par skoletimer eller som en del av en uteskoledag.

Materiellet til skoleløpet er gratis. Det er ingen spesielle forberedelseskrav til skolen utover utlevering av informasjonsblad og sponsorkort til elevene. Det er ingen krav til rapportering eller retur av materiell annet enn at sponsorinntekter skal overføres via bank til FORUT.

Collage2016_1000

Aksjonselementer – Dette får skolene:

 1. Invitasjonsbrosjyre til skolene: Informasjon, aktivitetstips og kilder for mer kunnskap om temaet.
  Se invitasjonen her.
 2. Informasjonsblad til hver løper – Bladet gir informasjon om fokusområdene i Skoleløpet, med forklaringer og landinformasjon, samt forslag til klassesamtaler.
  I år er også sponsorkortet i heftet som elevene får med seg hjem.
 3. Presentasjonsmateriell – en DVD med en film med feltrapport som utgangspunkt for klassesamtaler om solidaritet og betydningen av at mennesker støtter hverandre.
 4. Tilleggsoppgaver på internett. Det vil fortløpende bli lagt ut forslag til flere aktiviteter og mer informasjon om trygghet og bistand her på nettsidene våre.
 5. Sponsorkort – Ett kort til hver elev, med plass til fem sponsorer som kan gi for eksempel 1 – 5 kroner per runde eller kilometer eleven løper. Vi vektlegger deltagelse og felles innsats, ikke individuelle rekorder.
 6. Diplom og takk for innsatsen! – Ferdigtrykket diplom sendes i det antall skolen trenger.
 7. Nyhetsbrev – Før utgangen av skoleåret får alle deltakerskoler en kortfattet rapport med siste nytt fra utdanningsprosjektene man har bidratt til å støtte i Malawi, Sierra Leone, India, Nepal og Sri Lanka.

Raufoss skole_1000

Skolebesøk:
Så langt det er praktisk og økonomisk mulig vil FORUT besøke skoler som deltar i Skoleløpet dersom det er ønskelig. Vi kan komme og holde foredrag i forkant av løpet eller bistå med motivasjon og informasjon under selve løpsdagen.

Veiledning:

Vi er behjelpelige med veiledning og tips til lærere som skal gjennomføre skoleløpet.
Ring oss på 61 18 74 25 eller skriv en e-post til barn@forut.no.
Du finner også informasjon om gjennomføring og tips og triks til skoleløpsdeltakere på våre sider.
.
Påmelding