Hva er Skoleløpet?

Skoleløpet er en skoleaksjon der elevene lærer om globale temaer som FNs bærekraftmål, bistand og utviklingsarbeid, samtidig som de selv bidrar med viktig innsats for jevnaldrende i andre land.
Skoleløpet er en enkel skoleaksjon som kan gjennomføres i løpet av et par skoletimer eller som en del av en uteskoledag.

Materiellet til skoleløpet er gratis. Det er ingen spesielle forberedelseskrav til skolen utover utlevering av elevheftet med sponsorkort til elevene. Det er ingen krav til rapportering eller retur av materiell annet enn at sponsorinntekter skal overføres til FORUT. Selve innbetalingen foregår via SPLEIS og hver skole får sin egen side der de kan følge med hvor mye skolen totalt har samlet inn.

Aksjonselementer – Dette får skolene:

  1. Invitasjonsbrosjyre: Informasjon om gjennomføring og kort introduksjons til årets tema.
  2. Elevhefte til hver elev: Informasjon om årets tematikk, landinformasjon, språkeksempler, forslag til klassesamtaler og sponsorkort. Vi vektlegger deltagelse og felles innsats, ikke individuelle rekorder.
  3. DVD: DVD med en dokumentarfilm om årets hovedperson og praktisk informasjon om bruk av deltagerkortet.
  4. Tilleggsoppgaver på internett. Det vil fortløpende bli lagt ut forslag til flere aktiviteter og mer informasjon om trygghet og bistand her på nettsidene våre.
  5. Diplom og takk for innsatsen! – Ferdigtrykket diplom sendes i det antall skolen trenger.
  6. Nyhetsbrev – Før utgangen av skoleåret får alle deltakerskoler en kortfattet rapport med siste nytt fra utdanningsprosjektene man har bidratt til å støtte i Malawi, Sierra Leone, India, Nepal og Sri Lanka.

Raufoss skole_1000

Skolebesøk:
Så langt det er praktisk og økonomisk mulig vil FORUT besøke skoler som deltar i Skoleløpet dersom det er ønskelig. Vi kan komme og holde foredrag/undervise i forkant av løpet eller bistå med motivasjon og informasjon under selve løpsdagen.

Veiledning:

Vi er behjelpelige med veiledning og tips til lærere som skal gjennomføre skoleløpet. Ring oss på 61 18 74 25 eller skriv en e-post til barn@forut.no. Du finner også informasjon om gjennomføring og tips og triks til skoleløpsdeltakere på våre sider.
.
Påmelding