Lærerressurser

Her finner dere lenker til nettsteder som kan brukes i undervisningen om temaer i årets FORUT Skoleløpet.

Kahoot om “rett til rent vann”

Mange skoler har nå nettbrett til alle elever og det åpner for å bruke Kahoot som en repetisjon når dere har sett filmen og jobbet med temaet i årets aksjon.

Nivå tilpasset 1.-4. trinn

Nivå tilpasset 5.-7. trinn 

Sierra Leone

FN-sambandet
Store norske leksikon
BBCs landsider 
The world factbook

Ved ønske om mer infomrasjon om Sierra Leones historie, naturressurser, helsesituasjon og kulturliv sender vi dette gjerne til påmeldte skoler på e-post. Ta kontakt på barn@forut.no

Undervisningsmateriell

FN-sambandet
Global skole
Naturfag.no

FNs bærekraftsmål

FN-sambandet 
UNICEF
Norad
World Poverty Clock

FNs konvensjon for barns rettigheter

FN-sambandet
Barneombudet
Regjeringen

Vann

Mattilsynet
Miljolare.no
Miljødirektoratet
Norsk vann

Økologisk fotavtrykk

WWF Norge

For nedlastning

Klasseliste for oversikt over sponsorer og innbetalinger på SPLEIS.

Sluttrapport “Rett til rent vann” 2019/20

Sluttrapport “Skole for alle” 2018/19

Elevoppgaver basert på bærekraftsmål nr. 6 og 17samt to varianter av lettleste tekster for de yngste ligger på denne siden.

FORUT Barneaksjonen

Skoleåret 2019/20 er innholdet i FORUT Barneaksjonen også fra Sierra Leone. Barnekasjonen har en bred pedagogisk meny med fargeleggingsoppgaver, matoppskrifter, formingsaktiviteter, lek og musikk. Dette passer kanskje best for 1.-4. trinn, men enkelte elementer passer også fint for eldre elever.