Sult i Malawi

Malawi - utdeling av matDen sulten vi ser i Malawi nå er ikke et resultat av denne sesongens tørke, men fjorårets. Vinteren 2014-2015 ble både varm og tørr, før regnet plutselig kom. Og da kom det alt for mye , på alt for kort tid. Resultatet ble flom, og påfølgende vanskelige dyrkingsforhold. I 2012-2013 førte delvis avlingssvikt i det sørlige Malawi til matmangel. Det var varslet i god tid, men ingen klarte å stable på beina et system for distribusjon av mat. Denne gangen var avlingssvikt i mye større skala enn i 2012-2013, og alt var lagt til rette for en ny sultkatastrofe i Malawi.

Tekst: Tord Steiro

Sultkatastofen skulle utebli
Den dårlige avlingen var godt kjent, og hvem som ville lide av matmangel varslet lang tid i forveien. Man antok at forskjellige distrikt i Malawi ville få prekære forsyningsproblemer fra oktober/november 2015 og utover i 2016. Men denne gangen har man stablet på plass et fungerende forsyningssystem. Allerede i oktober var de første forsyningene på plass, og i følge FEWS.NET (famine early warning system) fungerer distribusjonen nå godt, og det er ingen utsikter til akutt krise.

Avverget krise
Det betyr ikke at alle i Malawi kan legge seg mette, men det betyr at man for første gang på veldig lang tid har klart å avverge en varslet krise.

Malawi - maisåker