Trygge barn
kan forandre verden

Verden er urettferdig

FORUT gjør verden tryggere for barn. Vi kjemper mot fattigdom og urettferdighet. Vi arbeider for at barn og kvinner skal få realisert sine rettigheter, og at rusmidler og dårlig psykisk helse ikke skal hindre trygghet og utvikling.

Articles in English