Om FORUT

FORUT er en norsk bistandsorganisasjon som arbeider mot fattigdom og for en rettferdig verden. Vi kjemper for at barn og kvinner skal få realisert sine rettigheter, og at rusmidler og dårlig psykisk helse ikke skal hindre trygghet og utvikling.

FORUTs mål er at folk får reell makt til å endre sine liv.

Vi driver utviklingssamarbeid med partnere i Asia og Afrika og informasjonskampanjer for skoler og barnehager i Norge. Hovedkontoret ligger på Gjøvik i Innlandet.

Helhetlig tilnærming

FORUT mener at utvikling krever en helhetlig tilnærming. Vi arbeider på seks tematiske områder som virker sammen: barnerettigheter, kvinner og likestilling, rus som utviklingshinder, psykisk helse, arbeid og inntekt og godt styresett.

FORUT er en forkortelse for solidaritetsaksjon FOR UTvikling, og organisasjonen er eid av de norske ruspolitiske organisasjonene IOGT, Juvente og Juba.

FORUT er medlem av Innsamlingskontrollen. Alle som gir økonomiske bidrag kan stole på at pengene blir brukt på en effektiv og best mulig måte. Se våre nøkkeltall og les mer om FORUTs formål. FORUT har rammeavtale med Norad, noe som sikrer langsiktig finansiering av prosjektene.

Informasjon i Norge

Opplysende og holdningsskapende arbeid i Norge er i tillegg til prosjektsamarbeidet en viktig del av FORUTs virksomhet. Denne virksomheten, som har fått et stort omfang, fokuserer generelt på nord/sør-spørsmål, men også på FORUTs egen virksomhet og idégrunnlag.

I over 30 år har FORUT hatt en omfattende kampanjevirksomhet med ulike undervisningsopplegg for norske barnehager og skoler. Årlig deltar opp mot 100 000 barn i ulike FORUT-aksjoner, som handler om barn i fremmede kulturer.

En viktig del av disse aksjonene er den praktiske solidaritetshandlingen, som skaper engasjement og lokal mobilisering. Særlig i barnehagene har FORUTs opplegg blitt godt mottatt. Ivrige førskolebarn har lært om barn i andre land, og solgt te, elefanter og andre produkter fra den tredje verden til foreldre, besteforeldre, onkler og tanter. Se Barneaksjonen og Skoleløpet.

FORUT mottar også støtte fra Norad til et informasjonsprosjektet i Norge om alkohol og bærekraftig utvikling: Oljefondets alkoholproblem.

Internasjonalt rusmiddelprosjekt – ADD

FORUT er en solidaritetsorganisasjon med rusmiddelspørsmål som særlig kompetanseområde. Et av målene for ADD (Alcohol, Drugs and Development) er å tilegne seg kunnskap om hvilken rolle alkohol og andre rusmidler spiller i de ulike samarbeidsland, i hvilket omfang de brukes og hvilken kulturell og historisk sammenheng de står i. Kunnskapen og kompetansen som våre samarbeidspartnere får gjennom dette arbeidet, skal danne grunnlag for å utvikle gode og relevante modeller for forebyggende arbeid.

FORUT er sertifisert som Great Place to Work.