Om FORUT

FORUT gjør verden tryggere for barn. Vi er en norsk bistandsorganisasjon som kjemper for at barn og kvinner skal få realisert sine rettigheter, og at rusmidler og dårlig psykisk helse ikke skal hindre trygghet og utvikling.

FORUTs mål er at folk får reell makt til å endre sine liv.

Vi driver utviklingssamarbeid med partnere i Asia og Afrika, informasjonskampanjer for skoler og barnehager i Norge og import av varer for å støtte kvinnearbeidsplasser i sør. Hovedkontoret ligger på Gjøvik i Innlandet. FORUT har 16 ansatte.

FORUT er en forkortelse for solidaritetsaksjon FOR UTvikling, og organisasjonen er eid av de norske ruspolitiske organisasjonene IOGT, Juvente og Juba. FORUT ble stiftet i 1981. Les mer om vår historie.

FORUT er medlem av Innsamlingskontrollen, et åpent kontrollregister for seriøse innsamlingsorganisasjoner i Norge. Alle som gir økonomiske bidrag kan stole på at pengene blir brukt på en effektiv og best mulig måte. Se våre nøkkeltall og les mer om FORUTs formål

FORUT har rammeavtale med Norad, noe som sikrer langsiktig finansiering av utviklingssamarbeidet.

Les mer

Vår historie