Vilkår og retningslinjer

Her finner du FORUTs vilkår og retningslinjer for donasjoner, fastgiveravtaler og kjøp i nettbutikken.

FASTGIVERAVTALER

Faste givere:
Gjelder forhold for faste avdrag per Avtalegiro og Vipps.

Som standard gjennomføres trekk via Avtalegiro den 20. i hver måned. Avtale gjennom Vipps settes den datoen som avtalen ble signert digitalt.

Oppsigelse av faste avtaler:
Dersom du ønsker å si opp din Vipps- eller Avtalegiro-avtale kan dette gjøres ved å sende en mail til forut@forut.no eller ringe oss på tlf: 61187400. Vi har åpent hverdager mellom 08.00 og 15.30.

Skattefradrag:
Alle innbetalte bidrag mellom kr 500,- og kr 25.000,- til FORUT er fradragsberettiget. For at du skal få skattefradrag må vi ha personnummeret ditt. Dine bidrag vil da automatisk bli innberettet til skattemyndighetene.

For å oppgi personnummeret ditt til FORUT kan du enten sende det på mail til forut@forut.no eller ringe oss på tlf. 61187400.

Vi gjør oppmerksom på at dersom du har kjøpt lodd gjennom vårt lotteri, gjelder dette i henhold til skatteloven ikke som gave, og er ikke fradragsberettiget.


KJØPSBETINGELSER

1. Bestillings- og avtaleprosess
Din bestilling er bindende når bestillingen registreres i vårt system. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 6.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg pr e-post. Vi anbefaler våre kunder til å ta vare på ordrebekreftelsen til ordren er mottatt.

2. Priser
Alle våre priser er inkludert merverdiavgift. Porto og ekspedisjonsgebyr på kr 69,- vil tilkomme hver utsendelse, men gjelder ikke for symbolgaver, støttegaver eller informasjonsmateriell. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før eventuell betaling og inkluderer alle utgifter ved kjøpet som emballasje, porto, frakt mm. Bestillinger på over kr 500,- fritas for porto og ekspedisjonsgebyr.

3. Betaling
Kjøpesummen gjøres opp gjennom kortbetaling eller Vipps. Ved bruk av kort vil kjøpesummen reserveres på kortet ved bestilling. Hvis reservasjonen ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon ved en eventuell kansellering.

4. Levering og forsinkelse
Levering skjer på den måten og tidspunkt som oppgitt på ordrebekreftelsen. Vi bærer risikoen for produktene inntil de overtas av deg, dvs. når du har fått produktene i din besittelse.

Vi sender normalt ut varene samme dag, eller påfølgende virkedag etter sendt bestilling. Ved ferieavvikling og helligdager kan forsinkelser forekomme.

NB! Vi leverer ikke til utlandet.

5. Reklamasjon
Dersom mottatt vare har feil eller mangler, kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves, jf. Kjøpsloven §30 flg.

Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Feil du oppdager innen seks måneder etter at du fikk produktene, regnes normalt som produktfeil om ikke feil bruk kan påvises. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes muntlig eller skriftlig, og må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget den. Du har allikevel alltid to måneders reklamasjonsfrist.

Av bevishensyn anbefaler vi deg at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss for inspeksjon eller feilretting.

6. Angrerett
Vi viser til Angrerettsloven av 21. desember nr. 105, 2000.

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp, uten å oppgi noen grunn, innen 14 dager etter at du mottar leveransen. Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema sammen med leveransen, utvides denne fristen til tre måneder. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må kjøper gi tilbakemelding til selger om at angreretten benyttes på en hensiktsmessig måte. Kjøper er ikke forpliktet til å benytte angreskjemaet. Produktet må også leveres oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok det. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg som kunde.

Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at vi mottar produktet fra deg, henteseddel, eller produktet er stilt til rådighet for oss. Produktet sendes tilbake til oss, om mulig i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Ferdig utfylt angrerettskjema fra FORUT finner du her.

7. Personopplysninger
I forbindelse med den første bestillingen må du registrere deg som kunde hos FORUT. Vårt kunderegister er konfidensielt. Persondata vil ikke bli utlevert til en utenforstående tredjepart, i henhold til personopplysningen.

Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger som du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette BARE om du har samtykket til det.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss:

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Postboks 300
2803 GJØVIK

Tlf: 61 18 74 00
E-post: forut@forut.no
Foretaksnummer: 951989827
Besøksadresse: Roald Amundsensvei 1B, 2816 GJØVIK

8. Skattefradrag
Dersom du gir en gave til FORUT på minst 500 kroner, får du fradrag på skatten. Dette gjelder kun ved symbolgaver og donasjoner. Skattefradraget gjelder ikke når du handler varer eller tar lodd i vårt lotteri.

Beløpsgrensen er på maks kr 25.000,- pr. år.

For at du skal få skattefradraget på selvangivelsen må du oppgi ditt personnummer til oss. Vi rapporterer da beløpet inn til skattemyndighetene. For bedrifter og organisasjoner må vi ha organisasjonsnummeret. Dette må sendes oss innen 30. desember ved utgangen av hvert år. Vennligst ring FORUT på tlf. 61187400, eller send en e-post til: forut@forut.no