Malawi

I Malawi er FORUTs innsats rettet mot å forebygge rusbruk og seksuell vold, både på politisk plan og på gateplan. Det er fokus på kvinner og lifeskills-programmer, og hvordan menns uheldige oppførsel er til skade for både kvinner og menn. FORUT jobber med temaene likestilling, barnerettigheter og rus som utviklingshinder i Malawi.

Fakta

Styreform: Republikk
Innbyggertall: 20,8 millioner
Språk: Engelsk, chichewa, chinyanja, chiyao, chitumbuka, chisena, chilomwe, chitonga, chinkhonde
Religion: Kristendom, islam
Areal: 118 480 km2
Myntenhet: Malawisk Kwacha

Mer om Malawi:
Utenriksdepartementets reiseinformasjon om Malawi
Bakgrunn om Malawi hos FN-sambandet

FORUTs arbeid i Malawi

Malawi er et av verdens fattigste land og er hardt rammet av klimaendringer. En mannsdominert kultur gjør også at det kan være vanskelig å vokse opp som jente i landet. Derfor er jenters rettigheter og likestilling viktig i FORUTs arbeid gjennom partnerorganisasjonene Malawi Girl Guides Association (MAGGA) og Kirkens Nødhjelp Malawi.

Malawi Girl Guides Association (MAGGA)  

Jentespeiderorganisasjonen MAGGA har et godt og nært samarbeid med utdanningsmyndighetene i Malawi. De er den eneste organisasjonen som har lovfestet tilgang til alle landets skoler. Derfor treffer MAGGAs arbeid bredt. De er også bevisst på å bruke foreldre som viktige allierte i å nå ut til barn og unge. I tillegg jobber de med lokale myndighetspersoner og foreldre i kampen for å skjerme barn og unge fra alkohol og narkotika, og for å implementere den nasjonale alkoholpolitikken. Bruken av alkohol og narkotika har blitt redusert.

Et viktig mål for MAGGA er å styrke kvinner og jenters rettigheter. Gjennom Happy Family-programmet, som de har fått opplæring i fra FORUTs partner FISD i Sri Lanka, har de arbeidet med familierelaterte spørsmål generelt og kvinners situasjon spesielt. Dette har skapt økt forståelse hos menn om at kvinnerettigheter er menneskerettigheter, noe som har resultert i positive endringer i adferd. Flere kvinner har startet inntektsbringende aktiviteter, som har gjort dem økonomisk uavhengige og har styrket familieøkonomien.

Happy Family har ført til mer åpenhet og bedre kommunikasjon i familiene. Kvinnene har fått økt mot til å stå opp for sine rettigheter, og familievolden har blitt redusert. 

Stengte skoler, som følge av covid-19, har forårsaket en voldsom økning i tenåringsgraviditeter og barneekteskap i landet, samt kjønnsbasert vold og vold mot barn. MAGGA har jobbet gjennom en tre-stegs tilnærming: Prevent-Provide-Protect. Det vil si at de har gitt informasjon om smittespredning, og hatt tett kontakt med speidergrupper for å gi riktig og god informasjon. De har delt ut sanitærartikler, menstruasjonsbind til jenter, og sydd munnbind sammen med speidergruppene.

Kirkens Nødhjelp Malawi 

Kirkens Nødhjelp i Malawi er FORUTs andre partnerorganisasjon i landet. Allerede tidlig i Malawi-arbeidet inngikk FORUT en samarbeidsavtale med Kirkens Nødhjelp om prosjektet “Masculinity, Alcohol and HIV/AIDS”. Målet med prosjektet var å drive forebygging av både HIV/AIDS og alkoholproblemer ved å rette et kritisk blikk på vanlige forestillinger om mandighet.

Menn skulle inviteres til å reflektere rundt det å være mann og hvordan uheldige mannsidealer er til skade for både kvinner og menn. Kirkens Nødhjelp i Malawi har hatt overordnet ansvar for dette prosjektet, mens det praktiske arbeidet ute i felten har vært gjort av en av KNs nære partnere: YONECO (Youth Net and Counselling). De driver en nasjonal krisetelefon og radioprogrammer om kjønnsbasert vold, rusproblemer og barnemishandling.

Aktuelle bærekraftsmål

FORUT bidrar i arbeidet med å realisere mange av FNs bærekraftsmål, og i Malawi jobber vi spesielt med følgende mål.