Gode resultater i tøffe tider

Det har vært krevende år med blant annet pandemi, dyrtid og politisk uro, men FORUT og partnerorganisasjonene i Asia og Afrika har gode resultater å vise til. Det kommer fram i en ny resultatrapport til Norad for de fire siste årene.

– Covid-19 og andre store utfordringer har satt verden mange år tilbake i kampen mot fattigdom og for en mer rettferdig verden. Derfor er jeg er veldig imponert og stolt av resultatene FORUT og nettverket vårt med 16 partnerorganisasjoner har skapt i den samme perioden, sier Ida Oleanna Hagen, generalsekretær i FORUT.

FORUT har rammeavtale med Norad. I denne femårsperioden, som går fra 2019 til og med 2023, er bidraget på 30,8 millioner kroner årlig. Den nye rapporten går gjennom arbeidet som er gjort i de fire første årene med Norad-midler i hvert enkelt av FORUTs seks samarbeidsland.

Her er noen nøkkeltall fra denne perioden: 

11,655 barn og unge i Nepal og India har fått beskyttelse, trygghet, tilgang til skole og støtte til å ivareta sine rettigheter. To eksempler på dette arbeidet er krise- og transitthjemmene Balika Peace Home i Nepal og Suraksha i India.

24,241 barn og unge i Sri Lanka, India, Sierra Leone og Malawi har deltatt i beslutningsprosesser som påvirker deres liv i sine lokalsamfunn. Et eksempel er organisering av barnekommunestyrer og fagforeninger for arbeidende barn i India.

4,634 lån til inntektsbringende tiltak er gitt til mennesker i lokalsamfunn i Sierra Leone. FORUT hjelper til med å starte opp spare- og lånegrupper.

514 selvhjelpsgrupper i India og Sierra Leone arbeidet med støtte fra FORUT for å beskytte og forebygge kjønnsbasert vold. Resultatet er at kvinner og jenter i disse lokalsamfunnene har lavere forekomst av familierelatert vold.

I tillegg ble det bare i 2022 gjennomført 9 591 konsultasjoner med barn på den barnepsykiatriske klinikken FORUT har bygget i Katmandu i Nepal, den første i landet. Klinikken er finansiert med FORUTs egne midler og har blitt en realitet takket være bidrag fra norske psykiatere, faddere og lokalt nærings- og kulturliv.

– Vi er heldige som har gode givere og samarbeidspartnere som støtter FORUT og bidrar til å gi folk makt til å endre egne liv. Vi er takknemlige for tillit fra både norske myndigheter, private givere og næringsliv, og vi ønsker flere velkommen, sier Hagen.

Her kan du laste ned hele fireårsrapporten som FORUT har sendt til Norad.

Les også nyeste utgave av FORUTs rapportmagasin med resultater og historier fra det siste året.

Siste nyheter