FORUT på Arendalsuka 2024

FORUT arrangerer skoleseminar om trygge doer og er medarrangører på tre spennende seminar under Arendalsuka. 

Vi håper du vil slå av en prat med oss eller delta på et av våre arrangement under årets utgave av Arendalsuka.

The Activist, The Game. Hvordan få til lokalt ledet utvikling?

Tirsdag 13.08 kl 14.30 – 16.30, Bankgården i Strandgaten 1

Sammen med en rekke norske bistandsorganisasjoner er du velkommen til et morsomt, engasjerende og lærerikt opplegg om «lokalisering» og lokalt ledet utvikling. Overføring av makt til lokale og nasjonale partnere er et viktig tema for alle som ønsker å skape bærekraftige og langsiktige endringer.

Spillet du skal få være med på er gjennomført for alle avdelinger i Kirkens Nødhjelp, på landkontor, og for ansatte og frivillige i andre bistandsorganisasjoner. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger. Nå har du sjansen til å være med!  

«The Activist» tar for seg ulike dilemmaer knyttet til partnersamarbeid, lokalt ledet utvikling og maktbalansen mellom lokale grasrotorganisasjoner og internasjonale organisasjoner. Ingen forkunnskaper eller forberedelser trengs. Påmelding er ikke nødvendig.

Les mer.

Den glemte krisen. Psykisk helse i utviklingspolitikken

Onsdag 14.08 kl 9:00 – 10:00, Arendal kino

Psykisk helse er på manges lepper i Norge, og i økende grad har vi ‘put our money where our mouth is’ ved å prioritere ressurser til psykisk helse innen flere felt i Norge – som eksempelvis skole, arbeidsliv, seniorpolitikk og idrett. På den globale agendaen glimrer psykisk helse imidlertid med sitt fravær. 

Nettverket for Global Mental Helse ønsker svar og innsikt fra fagfolk på hvorfor psykisk helse er helt grunnleggende for fred, stabilitet og bedre bruk av menneskelige og økonomiske ressurser. Vi spør også politikerne om veien videre for psykisk helse i norsk utviklingspolitikk. Og for Norge som en global helseaktør, vil vi tørre å gå foran og vise vei i det som er vår tids største krise?

Nettverket for Global Mental Helse inviterer til debatt. Vi starter debatten med Katrin Glatz Brubakk som er en sentral norsk barnepsykolog, universitetslektor ved NTNU og feltarbeider for Leger Uten Grenser og Emad AlRozzi som er ergoterapeut og universitetslektor ved OsloMet, og oppvokst på Gaza. Ordet blir styrt av generalsekretær i Strømmestiftelsen, Erik Lunde. Deretter blir det debatt mellom sentrale politikere i H, KrF, AP, SV og Sp

Les mer.

Den store utviklingsdebatten

Onsdag 14.08 kl 18:30 – 19:30, Bærekraftscenen

Dette er utviklingsorganisasjonenes årlige samarbeidsarrangement på Arendalsuka.

I årets debatt ønsker vi å sette særlig fokus på de ulike partiene sin helhetlige politikk. Verden er stadig mer urolig med flere og sammensatte utfordringer. Norge har en viktig internasjonal rolle i både freds-, klima- og utviklingsarbeid. Samtidig er det en tett kobling mellom Norges internasjonale politikk og nasjonale spørsmål og prioriteringer.

Medvirkende:
Anne Beathe Tvinnereim, Utviklingsminister, Senterpartiet
Espen Barth Eide, Utenriksminister, Arbeiderpartiet
Lan Marie Berg, Stortingsrepresentant, Miljøpartiet De Grønne
Audun Herning, Partisekretær, SV
Anne Håskoll-Haugen, Journalist og debattleder

Les mer.

Dritbra skole: Hvorfor er trygge doer viktig for læring?

Torsdag 15.08 kl 10:00 – 10:45, Torvscenen

I Sierra Leone mangler over halvparten av befolkningen tilgang til do og grunnleggende sanitære forhold. En av disse er Amie (11). Hun og medelevene bruker baksiden av skolebygningen som toalett. Mangelen på privatliv og redsel for slanger gjør hverdagen utrygg.

Hvordan kan en do gjøre at flere barn fullfører skolen? Hvordan bidrar trygge doer til trygge barn? Og hvorfor er doer så viktig for at verden skal bli bedre, og mer rettferdig for alle?

Bli bedre kjent med den nye utgaven av FORUT Skoleløpet sammen med programlederne Kirsten Bjerkestrand Tschudi og Maria Wangberg.

Les mer og meld på din klasse her.

Siste nyheter