Trygge barn
kan forandre verden

Trygge barn kan forandre verden

Verden er urettferdig

FORUT kjemper mot fattigdom og urettferdighet. Vi arbeider for at barn og kvinner skal få realisert sine rettigheter, og at rusmidler og dårlig psykisk helse ikke skal hindre trygghet og utvikling. FORUT gjør verden tryggere for barn.

Start video

Nytt fra FORUT