Durga ble reddet ut av vold, overgrep og barnearbeid.

Les om forandringen

Nyheter

FORUT Nettbutikk

Rettferdige varer som sørger for livsviktige arbeidsplasser og gir grunnlag for vekst for hele lokalsamfunn.

Gå til nettbutikken