Konsekvensene av koronapandemien er store, og det er barn i fattige land som betaler den høyeste prisen.

Du kan bidra ved å bli FORUT-fadder

Nyheter

FORUT Nettbutikk

Rettferdige varer som sørger for livsviktige arbeidsplasser og gir grunnlag for vekst for hele lokalsamfunn.

Gå til nettbutikken