FORUTs utviklingssamarbeid

FORUT gjør verden tryggere for barn. Vårt mål er at folk får reell makt til å endre sine liv.

Vi arbeider mot fattigdom og for en rettferdig verden. Vi kjemper for at barn og kvinner skal få realisert sine rettigheter, og at rusmidler og dårlig psykisk helse ikke skal hindre trygghet og utvikling.

FORUT er en norsk bistandsorganisasjon som driver langsiktig utviklingssamarbeid med partnerorganisasjoner i Asia og Afrika. Vi mener at utvikling krever en helhetlig tilnærming, og derfor arbeider vi på flere ulike tematiske områder som virker sammen. Les mer om vårt verdigrunnlag

Dette jobber vi med

God helse og livskvalitet

FORUT bidrar i arbeidet med å realisere mange av FNs bærekraftsmål, som for eksempel bekjempelse av fattigdom (mål 1), god utdanning (mål 4), likestilling (mål 5) og mindre ulikhet (mål 10).

Bærekraftsmål 3, om god helse og livskvalitet, er det viktigste for FORUT. At alle kan leve friske og sunne liv er en forutsetning for å oppnå bærekraftig utvikling.

Her jobber vi

Globalt og regionalt

FORUT har spesialkompetanse på rus i et utviklingsperspektiv, og har gjennom nøkkelroller i globale og regionale fagnettverk en ledende stemme i global alkohol- og narkotikapolitikk.

Vi publiserer fagressurser på nettstedet add-resources.org

Samarbeid i Norge

FORUTs arbeid i Norge er av største betydning for utviklingssamarbeidet i sør. Det er nemlig arbeidet i organisasjonen, aksjoner og kampanjer, salget i nettbutikken, innsats fra frivillige og samarbeid med nærings- og kulturliv som gjør innsatsen i Asia og Afrika mulig.

FORUT driver to store, årlige kampanjer i norske skoler og barnehager: FORUT Barneaksjonen og FORUT Skoleløpet. I tillegg bidrar mange som faste givere gjennom FORUT-fadder, mange bedrifter viser sitt sosiale ansvar gjennom FORUT Bedriftspartner og mange videregående skoler samarbeider med FORUT om skreddersydde solidaritetsaksjoner i FORUT Ungdomsaksjonen.

FORUT ønsker å spre informasjon om nord/sør-spørsmål for å øke folks kunnskap om og forståelse for andre kulturers egenart, økonomisk og sosial urettferdighet, menneskerettigheter og hvordan vi sammen kan forandre verden til det bedre.

FORUT har rammeavtale med Norad, direktoratet for utviklingssamarbeid, og er godkjent av Innsamlingskontrollen.