God psykisk helsehjelp er viktig for barn og unge, uansett hvor i verden de bor.

Les mer og bli FORUT-fadder

Som FORUT-fadder bidrar du med 250 kroner i måneden.

Vil du være med på å forandre verden?

Ja, jeg vil bli FORUT-fadder!

Dette går pengene til

Mange i verden trenger vår solidaritet – spesielt under og etter koronakrisen. Som FORUT-fadder er du med på å gjøre en forskjell, og du hjelper fattige og undertrykte i deres kamp for bedre levekår og grunnleggende menneskerettigheter.

Du støtter innsatsen for å hjelpe dem som rammes hardest av nedstengte samfunn på grunn av koronaviruset, og du støtter mange av FORUTs utviklingsprosjekter for kvinner og barn i de seks landene vi jobber. For eksempel bygging og drift av den første barnepsykiatriske klinikken i Nepal, husbygging for flyktninger på Sri Lanka, hjelp for unge gravide tilbake til skolegang i Sierra Leone og krisemottak og krisetelefoner for barn i India og Nepal. FORUT mottar støtte fra Norad til en del av våre prosjekter, men mange finansierer vi også selv med midler fra FORUT-faddere og bedriftsdonasjoner.

Det faste månedbeløpet er 250 kr, men du kan velge å gi mer om du ønsker.

FORUT er medlem av Innsamlingskontrollen og du kan stole på at pengene blir brukt effektivt og best mulig.

Dette mottar du

Som FORUT-fadder får du et velkomstbrev med informasjon om FORUTs arbeid. Hver vår, når regnskapstallene er klare, får du en rapport i posten. Rundt jul mottar du en kalender med informasjon om våre prosjekter. Vi sender jevnlige nyhetsbrev på epost for å holde papir- og portokostnadene til et minimum.

Du er berettiget til skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner som er på mellom 500 kroner og 30.000 kroner i løpet av året. Da må du huske å oppgi ditt personnummer, slik at vi får registrert det i systemet vårt.
Vil du være med på å forandre verden?

Ja, jeg vil bli FORUT-fadder!

Våre ambassadører

FORUT har mange gode og solide ambassadører som vi er stolte over å presentere: