Trygghet i urolige tider

Som FORUT-fadder bidrar du med 8 kr per dag for å skape trygghet for kvinner og barn i våre samarbeidsland i ei tid med mye usikkerhet og dyrtid.

Det skjer blant annet gjennom:

  • spare- og lånegrupper for kvinner og entreprenørskap
  • krisetiltak og psykisk helsehjelp for barn og unge
  • hjelp til hjemmedyrking av mat

Vil du være med på å forandre verden?

Sammen forandrer vi verden

FORUT har hjulpet mer enn seks millioner mennesker gjennom over 40 år med utviklingssamarbeid. FORUT-fadderne er en svært viktig årsak til de gode resultatene våre. Vi kjemper for at barn og kvinner skal få realisert sine rettigheter, og for at rusmidler og dårlig psykisk helse ikke skal hindre trygghet og utviklingFORUTs mål er at folk får reell makt til å endre sine liv.

FORUT er medlem av Innsamlingskontrollen og du kan stole på at pengene blir brukt effektivt og best mulig.

Start video

Mer om FORUT-fadder