Sammen forandrer vi verden!

Som FORUT-fadder gir du 200 kroner i måneden og bidrar til viktig hjelp for fattige og undertrykte barn og kvinner i våre prosjektland.

Ja, jeg vil bli FORUT-fadder!

Dette går pengene til

Du støtter ikke bare ett, men mange av FORUTs utviklingsprosjekter for kvinner og barn i de seks landene vi jobber. For eksempel bygging av den første barnepsykiatriske klinikken i Nepal, husbygging for flyktninger på Sri Lanka, hjelp for unge gravide tilbake til skolegang i Sierra Leone og krisemottak og krisetelefoner for barn i India og Nepal. FORUT mottar støtte fra Norad til en del av våre prosjekter, men mange finansierer vi også selv med midler fra FORUT-faddere og bedriftsdonasjoner.

Det faste månedbeløpet er 200 kr, men du kan velge å gi mer om du ønsker.

Dette får du

Som FORUT-fadder får du et velkomstbrev med informasjon om FORUTs arbeid og et filthjerte fra Nepal. Hver vår, når regnskapstallene er klare, får du en rapport i posten. Ellers mottar du jevnlig nyhetsbrev på epost med oppdateringer fra prosjektene våre. Vi prøver å holde papir- og portokostnadene til et minimum.

Dersom du oppgir personnummeret ditt (men først etter at du har mottatt velkomstbrevet i posten) blir beløpet du gir innrapportert til skattemyndighetene slik at det gir rett til skattefradrag.

FORUT er medlem av Innsamlingskontrollen og du kan stole på at pengene blir brukt effektivt og best mulig.

Vil du være med på dugnaden?

Ja, jeg vil bli FORUT-fadder!

Ambassadører

FORUT har mange gode og solide ambassadører som vi er stolte over å presentere: