Sammen forandrer vi verden!

Som FORUT-fadder gir du 250 kroner i måneden og bidrar til viktig hjelp for fattige og undertrykte barn og kvinner i våre prosjektland.

Ja, jeg vil bli FORUT-fadder!

Dette går pengene til

Du støtter ikke bare ett, men mange av FORUTs utviklingsprosjekter for kvinner og barn i de seks landene vi jobber. For eksempel bygging av den første barnepsykiatriske klinikken i Nepal, husbygging for flyktninger på Sri Lanka, hjelp for unge gravide tilbake til skolegang i Sierra Leone og krisemottak og krisetelefoner for barn i India og Nepal. FORUT mottar støtte fra Norad til en del av våre prosjekter, men mange finansierer vi også selv med midler fra FORUT-faddere og bedriftsdonasjoner.

Det faste månedbeløpet er 250 kr, men du kan velge å gi mer om du ønsker.

Dette mottar du

Som FORUT-fadder får du et velkomstbrev med informasjon om FORUTs arbeid og et filthjerte fra Nepal. Hver vår, når regnskapstallene er klare, får du en rapport i posten. Rundt jul mottar du en kalender med informasjon om våre prosjekter. Vi sender jevnlige nyhetsbrev på epost for å holde papir- og portokostnadene til et minimum.

Du er berettiget til skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner som er på mellom 500 kroner og 30.000 kroner i løpet av året. Da må du huske å oppgi ditt personnummer, slik at vi får registrert det i systemet vårt.

FORUT er medlem av Innsamlingskontrollen og du kan stole på at pengene blir brukt effektivt og best mulig.


Vil du være med på dugnaden?

Ja, jeg vil bli FORUT-fadder!

Ambassadører

FORUT har mange gode og solide ambassadører som vi er stolte over å presentere: