Personvernerklæring

Oppdatert august 2022

1. Om FORUT og denne erklæringen

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan FORUT – Solidaritetsaksjon for utvikling (organisasjonsnummer 951 989 827) samler inn og bruker personopplysninger. FORUT behandler personopplysninger i tråd med EUs personvernforordning (GDPR) av 2018 og Norges Innsamlingsråds bransjenorm.

FORUTs generalsekretær er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger, og har også delegeringsansvar overfor relevante medarbeidere.

Du finner FORUT i Roald Amundsens vei 1B, 2803 Gjøvik, med telefonnummer 61 18 74 00 og epostadresse forut@forut.no.

2. Hvordan, hvorfor og hvor lenge vi behandler opplysninger

2.1 Som bruker av FORUTs nettside

Dette nettstedet (www.forut.no og pekedomenet www.forutfadder.no) fører standard besøksstatistikk gjennom Google Analytics (se Googles personvernerklæring), som nettlesertype, språk, besøkstider, IP-adresse og refererende nettadresser. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. For eksempel gir statistikken svar på hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Det betyr at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker og at vi ikke samler inn identifiserbare personopplysninger gjennom dette verktøyet.

Nettstedet er koblet mot FORUTs Facebook-side for å kunne integrere Facebook-funksjoner, som for eksempel en deleknapp (se Facebooks personvernerklæring).

Ved bruk av kontaktskjemaet på nettsiden, vil navn, epost og telefonnummer som du oppgir bli lagret i vårt publiseringssystem WordPress. Disse opplysningene slettes etter ett år.

2.2 Som FORUT-fadder

En FORUT-fadder er en fast, regelmessig giver. Ved opprettelsen av et fadderskap, enten via skjema på nettsiden eller papirskjema, lagrer vi de personopplysninger du selv gir oss: navn, adresse, epost, telefonnummer og verver. Personnummer er ikke påkrevd, men mange velger å selv oppgi dette til oss i ettertid for å få skattefradrag for det årlige gavebeløpet. Vi spør ikke etter eller lagrer sensitive personopplysninger.

Som en del av fadderavtalen rapporterer vi jevnlig hva pengene brukes til, om arrangementer for faddere og vervekampanjer. Dette gjøres gjennom et regelmessig nyhetsbrev, der Mailchimp er databehandler. Kun navn og epostadresse på aktive fadderskap lagres her, og man kan til enhver tid velge å melde seg av nyhetsbrevet, og dermed slette sin informasjon hos Mailchimp, selv om man vil fortsette å være fadder. E-postadressen slettes også om vi får automatisk tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

To ganger i året sender vi ut post til FORUTs faddere. Det er også mulig å gi beskjed om at man ikke ønsker å motta papirpost ved å kontakte FORUT (se kontaktopplysninger i punkt 1).

Personopplysningene til FORUT-faddere lagres i en egen brukerdatabase med Unicornis som databehandler og deles ikke med andre. Når fadderskapet sies opp blir opplysningene lagret i en skjermet del av databasen i inntil tre år, med mindre brukeren ber spesifikt om å bli slettet. Personen blir kun kontaktet med informasjon dersom det oppstår en katastrofe i ett av FORUTs prosjektland og det er særskilt behov for nødhjelp, og én gang i løpet av disse tre årene med forespørsel om å gjenoppta fadderskapet. Takker vedkommende nei eller unngår å svare, blir opplysningene slettet for godt. Årsaken til denne praksisen er det frivillige feltet (og bransjenormens) forståelse av at man regnes som støttespiller for en organisasjon og dens sak i inntil tre år etter at økonomisk støtte har opphørt.

2.3 Som enkeltgiver

Personopplysningene til enkeltgivere som donerer beløp over 500 kr og som ønsker skattefradrag lagres i en egen brukerdatabase med Unicornis som databehandler og deles ikke med andre. Alle enkeltgivere mottar takkebrev for gaven som FORUT har mottatt og derfor registrerer vi givere med navn og adresse. Opplysningene blir lagret i en skjermet del av databasen i inntil tre år, med mindre brukeren ber spesifikt om å bli slettet. Personen blir kun kontaktet med informasjon dersom det oppstår en katastrofe i ett av FORUTs prosjektland og det er særskilt behov for nødhjelp, og én gang i løpet av disse tre årene med forespørsel om å fortsette støtten gjennom å bli FORUT-fadder eller å bidra på annen måte. Takker vedkommende nei eller unngår å svare, blir opplysningene slettet for godt. Årsaken til denne praksisen er det frivillige feltet (og bransjenormens) forståelse av at man regnes som støttespiller for en organisasjon og dens sak i inntil tre år etter at økonomisk støtte har opphørt.

2.4 Som kunde i nettbutikken

For å kunne levere varene du har bestilt, og kontakte deg med informasjon og oppdateringer relatert til bestillingen din, trenger vi navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Denne informasjonen deles ikke med andre. Når ordren er sendt vil vi ikke kontakte deg igjen og opplysningene blir slettet etter ett år eller før hvis du ber om det. Databehandler er Automattic som leverer tjenesten WooCommerce for WordPress.

Dersom du velger å opprette en konto i nettbutikken, kan du selv administrere dine opplysninger under «Min konto» på menyen.

2.5 Som deltaker på FORUTs studiereiser

Deltakere på FORUTs studiereiser til organisasjonens prosjektland er allerede FORUT-faddere eller på annet vis støttespillere av organisasjonen og er derfor registrert i vår brukerdatabase med Unicornis som databehandler. Se punkt 2.2 for utfyllende forklaring.

Øvrige opplysninger som er nødvendig for å gjennomføre reisene lagres av FORUT med begrenset adgang internt i organisasjonen og slettes etter tre år eller før hvis du ber om å bli fjernet.

2.6 Som deltaker i FORUTs aksjoner i skoler og barnehager

FORUT kontakter alle landets skoler og barnehager per telefon og post med invitasjon om å delta i våre årlige pedagogiske aksjoner. Vårt register er bygget opp og oppdatert ved hjelp av offentlig informasjon hentet fra landets kommuner. Det inneholder kontaktinformasjon til institusjoner og vi lagrer derfor ikke personopplysninger. Databehandler er Unicornis. Alle skoler og barnehager får mulighet til å logge inn og selv administrere sine kampanjer og opplysninger.

Påmeldte barnehager og skoler kan motta informasjon om den aktuelle kampanjen per epost som aktøren selv har oppgitt. Etter gjennomført aksjon blir nye deltakere lagt til FORUTs nyhetsbrev for henholdsvis FORUT Barneaksjonen og FORUT Skoleløpet, men som kun har utsendelser 2-4 ganger i året. Mailchimp er databehandler for dette. E-postadressen deles ikke med andre og slettes dersom aktøren sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

3. Dine rettigheter

Du kan når som helst ta kontakt for å gjøre endringer, trekke tilbake samtykke, be om innsyn eller be om å slette dine personopplysninger lagret av FORUT. Et slikt krav kan fremsettes ved å kontakte FORUT (se kontaktopplysninger i punkt 1).

Du har rett til å kreve dine personopplysninger registrert av FORUT slettet når opplysningene ikke lenger er nødvendig å oppbevare, med mindre det er lovpålagt å oppbevare opplysningene.

Dersom du mener vår behandling av dine personopplysninger skulle være i strid med personvernforordningen, eller personvernregelverket for øvrig, har du rett til å klage på dette til tilsynsmyndighetene. For Norge er dette Datatilsynet.