Sierra Leone

Sierra Leone er et av verdens minst utviklede land. Mer enn 50 prosent av befolkningen lever i ekstrem fattigdom. FORUT jobber med temaene likestilling, barnerettigheter, psykisk helse og rus som utviklingshinder i landet.

Fakta

Styreform: Republikk
Innbyggertall: 8,1 millioner
Språk: Engelsk, mende, temne, krio
Religion: Islam, kristendom
Areal: 72300 km2
Myntenhet: Sierraleonsk leone

Mer om Sierra Leone:
Utenriksdepartementets reiseinformasjon om Sierra Leone
Bakgrunn om Sierra Leone hos FN-sambandet

FORUTs arbeid i Sierra Leone

Arbeidet i Sierra Leone handler blant annet om kvinne- og barnehelse, utdanning, rusforebygging og kvinners muligheter til å stå på egne bein og skape sin egen inntekt.

FORUT hadde eget kontor i Sierra Leone fra 1991. I 2015 ble dette kontoret nedlagt, og i stedet ble organisasjonen «Foundation for Urban and Rural Transformation» (FoRUT) opprettet som en selvstendig, sierraleonsk organisasjon.

Siden har også barnerettighetsorganisasjonen «Pikin to Pikin» kommet til.

FORUT tok initiativ til å stifte «Sierra Leone Alcohol Policy Alliance» i oktober 2015 og jobber for at Sierra Leone skal få en nasjonal alkoholpolitikk. FoRUT har sekretariatet til alliansen.

Forum for Rural and Urban Transformation (FoRUT)  

FoRUT arbeider i seks distrikter; Moyamba, Bo, Kenema, Kono, Bombali og Port Loko, samt 75 landsbyer spredt over Western Rural, Port Loko og Moyamba.

Arbeidet er rettet mot skoler gjennom barne- og ungdomsgrupper, spare- og lånegrupper, bondeorganisasjoner og helsefremmende arbeid gjennom helsearbeidere i felt. Arbeidet handler om å mobilisere lokalsamfunn til økt oppmerksomhet rundt reproduktiv seksualhelse og levekår, alkohollovgivning og korrupsjon, og trygg skolegang for alle med spesielt fokus på jenter.

For å styrke holdningsarbeidet blant barn og unge, i særdeleshet gutter, har FoRUT bygget et flerbrukssenter ved en av de store gutteskolene i hovedstaden Freetown. Det drives av skolen og er et aktivitetssenter der man blant annet arbeider mot rus og alkoholbruk blant skolens over 1000 elever.

FoRUTs barnerettighetsprogram handler mye om utdanning. Dette har sammenheng med at Sierra Leones nye demokratisk valgte president, Julius Bio, har Quality Education for All som sitt flaggskip. Barn strømmer til skolene og alle organisasjoner i landet bidrar i å realisere barns rett til utdanning. Det er mangel på absolutt alt: klasserom, bøker, skolemateriell og ikke minst kvalifiserte lærere, men det hindrer ikke barna fra å stille på skolen.

Seksuell trakassering og vold representerer store problemer i Sierra Leone. Det samme gjelder barnegraviditeter og fødsler blant jenter helt ned i ungdomsskolealder. Mange av disse får problemer med å komme tilbake på skolen, blant annet på grunn av stigmatisering. FoRUT er tydelige og synlige i lokalsamfunnene og bidrar til å støtte helsearbeid og rapportering knyttet til kjønnsbasert vold og partnervold.

FoRUT jobber også opp mot myndighetene i Sierra Leone for å få på plass viktig politikk og lover om alkohol, anti-korrupsjon, likestilling og psykisk helse, og er en del av mange ulike sivilsamfunnsnettverk i landet. FoRUT er sekretariat for både Sierra Leone Alcohol Policy Alliance og Child Rights Coalition.

Pikin-to-Pikin 

Pikin-to-Pikin jobber hovedsakelig med områdene barnerettigheter og likestilling i distriktet Kailahun og 15 landsbyer i dette distriktet. Kailahun ligger øst i landet og er et av de fattigste områdene i Sierra Leone. Både borgerkrigen og ebolaepidemien begynte i Kailahun og området er preget av begge disse hendelsene.

Organisasjonen jobber helhetlig i landsbyene gjennom å engasjere politiet, høvdinger, religiøse ledere og andre ledere som har påvirkningskraft i samfunnet.     

Registrerte tilfeller av kjønnsbasert vold er meget høyt i Kailahun, høyere enn på landsbasis. Men arbeidet til Pikin-to-pikin gir resultater. De siste årene har det vært en drastisk nedgang i antall saker og flere blir arrestert og stilt for retten.

Fysisk straff i skolen er også mye brukt, med 74,4% gutter og 80,5% jenter som har vært utsatt for dette.

Barneekteskap er et stort problem, noe som igjen forhindrer jenter i å gå på skole. Pikin-to-Pikin arbeider for at jenter skal ha det trygt på skolen, for å skape økt kunnskap hos familier om disse problemstillingene, med maskulinitet/kjønnsroller og for godt styresett med flere kvinner i tradisjonelle beslutningsposisjoner.

Pikin-to-Pikin bruker en metode som heter «living peace». Organisasjonen gjennomfører samtaleterapi med ektepar som er utsatt for vold, og hjelper dem gjennom dette å forstå hverandre bedre og skape en fredelig familiesituasjon.

Arbeidet inkluderer også radioprogrammer, paneldiskusjoner, og reklame for å nå ut til distriktene med informasjon om seksualisert vold, barnearbeid, barneekteskap og graviditeter, samt tiltak for å forhindre kjønnsbasert vold.

Pikin-to-Pikin har etablert barneklubber i hver av skolene i deres prosjektområder og trygge områder der klubbene kan møtes hver uke for å diskutere problemer, dele ideer og finne løsninger. 

Aktuelle bærekraftsmål

FORUT bidrar i arbeidet med å realisere mange av FNs bærekraftsmål, og i Sierra Leone jobber vi spesielt med følgende mål.