Zambia

Programmet i Zambia handler om alkohol og nasjonalt påvirkningsarbeid. Alkoholbruk er nært knyttet opp mot kjønnsproblematikk og representerer en helserisiko. FORUT jobber med temaene likestilling, barnerettigheter og rus som utviklingshinder i Zambia.

Fakta

Styreform: Republikk
Innbyggertall: 18,4 millioner
Språk: Engelsk, bemba, nyanja, tonga, lozi, chewa, nsenga, tumbuka
Religion: Kristendom
Areal: 752 610 km2
Myntenhet: Zambisk kwacha

Mer om Zambia:
Utenriksdepartementets reiseinformasjon om Zambia
Bakgrunn om Zambia hos FN-sambandet

FORUTs arbeid i Zambia

I Zambia samarbeider FORUT med partnerorganisasjonene Serenity Harm Reduction Programme Zambia (SHARPZ)The Southern African Alcohol Policy Alliance Zambia (SAAPA Zambia) og Caritas Mansa.

Mye av FORUTs arbeid i Zambia handler om alkohol og nasjonalt påvirkningsarbeid. Det er spesielt manglende håndheving av eksisterende lovverk med hensyn til utsalgssteder, åpningstider og aldersgrense som er i fokus. Det er mulig å få kjøpt alkohol til alle døgnets tider på mange små og store serveringssteder.

I 2018 fikk våre partnere endelig betalt for lang tids strategisk arbeid, da regjeringen vedtok Zambias nye alkoholpolitikk. Denne hadde ligget på vent i flere år og industrien brukte alle triksene i boka for å trenere prosessen. De siste årene har det vært fokus på å få den nye politikken implementert og håndhevet. Det skjer i tett samarbeid med sivilsamfunnet, lokale og religiøse ledere.

Ifølge UN Women har Zambia en av de høyeste forekomstene av seksuell og kjønnsbasert vold i verden. Måten som maskulinitet blir oppfattet og konstruert i den zambiske kulturen, representerer ofte hoveddrivkraften bak kvinners og jenters maktløshet og sårbarhet.

Når menn deltar i typisk maskulin atferd, med mye drikking eller risikabel sex, leder det ofte til vold mot partnere og familiemedlemmer – noe som i uforholdsmessig stor grad påvirker kvinner og jenter. Vår partner Caritas Mansa bekjemper disse problemene med å engasjere menn og gutter i arbeid mot kjønnsbasert vold, negative og skadelige maskuliniteter, og mot alkohol- og narkotikamisbruk.

Aktuelle bærekraftsmål

FORUT bidrar i arbeidet med å realisere mange av FNs bærekraftsmål, og i Zambia jobber vi spesielt med følgende mål.