Mobiliserer til likestilling i Zambia

Vold, diskriminering og mangel på helserettigheter er en stor utfordring for unge jenter i Zambia.

Altfor mange jenter i Zambia dropper ut fra skolen i ung alder, enten fordi de får barn når de selv er barn, gifter seg eller fordi det blir for dyrt å gå på skolen. En annen grunn til at de slutter er at de kommer i puberteten og begynner å menstruere. Sosiale normer eller mangel på penger til og kunnskap om hygieneartikler er ofte grunnene til at de ikke møter opp på skolen. 

Tradisjonelle kjønnsroller gjør også at jenter og unge kvinner ikke blir tatt på alvor og verken får lov til å bestemme over egen kropp, egne meninger eller delta i samfunnslivet. 

Bruk av alkohol og andre rusmidler er også en av grunnene til at jenter havner i en spiral av negative livshendelser.

Dette vil noen gjøre noe med.

FORUTs nye partnerorganisasjon fra 2024, Young Women in Action (YWA), er en Zambisk medlemsbasert organisasjon for og av jenter og unge kvinner mellom 15 og 35 år. Organisasjonen ble etablert i 2002 som et opprør mot at ungdom og unge voksne, og særlig jenter, utelates fra å delta i beslutninger som angår dem. 

En slags fredelig generasjons– og kjønnsoppgjør finner altså sted i et av landene i verden med høyest andel under 25 år.

Gjennom påvirkningsarbeid, aktivisme og mobilisering arbeider de for at jenter og unge kvinner skal bli respektert og få sin stemme hørt der beslutninger tas. 

Flaggskipet i arbeidet deres er et prosjekt med å få flere jenter og unge kvinner til å delta der beslutninger tas. I tillegg jobber de med seksuelle og reproduktive helserettigheter og forebygging av vold mot jenter og kvinner.

Organisasjonen har medlemmer i hele Zambia, og de jobber på lokalt nivå med å gi jenter og unge kvinner informasjon om sine rettigheter, så vel som å motivere og engasjere dem til å ta selvstendige valg og innta lederposisjoner.

I de neste fem årene skal organisasjonen også ta del arbeidet for å redusere skader fra alkoholbruk, og vi i FORUT gleder oss til å samarbeide med de unge kvinnene i YWA!

Bli med i kampen for likestilling i Zambia! Bli FORUT-fadder og gi et valgfritt beløp hver måned.

Siste nyheter