FORUT Skoleløpet

En spennende og samlende aktivitet for hele skolen. Gjennom læring og fysisk aktivitet bidrar elevene til FORUTs arbeid for likestilling og menneskerettigheter. For skoleåret 2023/24 heter undervisningsopplegget «Like muligheter?».

Ressurser

Dette er FORUT Skoleløpet

Skoleløpet er et tverrfaglig pedagogisk opplegg som kombinerer teoretisk kunnskap og fysisk aktivitet. Det er lett å ta i bruk og kan gjennomføres i løpet av en skoledag når som helst i løpet av skoleåret.

Undervisningsopplegget er tilpasset flere av målene i læreplanene for grunnskolen og egner seg godt til det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling. Elevene bidrar gjennom et solidaritetsløp som kan arrangeres klassevis eller som en felles aktivitet for hele skolen.

Elevene får et fysisk elevhefte med sponsorkort og tekster om årets tema. Oppgaver, film, dans og andre ressurser ligger her på nettsidene våre.

Mer om Skoleløpet