Lær elevene om barnekonvensjonen

Barnekonvensjonen er svært omfattende og består av 54 artikler. Én av dem er at alle barn ar rett til å gå på skole.

Barn har egne rettigheter og behov for spesiell beskyttelse. Det er grunnen til at Norge og de aller fleste andre land i verden har underskrevet barnekonvensjonen. 

FNs barnekonvensjon bygger på prinsippet om at barnets beste alltid skal komme først i alle situasjoner, over alt. Barn i Norge må kjenne til barns rettigheter og hvorfor den er viktig for dem.

FNs konvensjon for barnets rettigheter, som er det fulle navnet, er den internasjonale avtalen som har flest underskrifter. Den har forandret livene til millioner av barn verden over. Dessverre har den fortsatt en viktig oppgave for de millionene av barn som ennå ikke har fått oppfylt sine menneskerettigheter.

Dette står i barnekonvensjonen

Barnekonvensjonen er svært omfattende og består av 54 artikler. Her er noen av de viktigste barnerettighetene.

Alle barn…
Barnekonvensjonen like mye verdtBarnekonvensjonen jordklodeBarnekonvensjonen beskyttelse
…er like mye verdt.…har rett til et navn og en nasjonalitet.…har rett til beskyttelse.
Barnekonvensjonen helsehjelpBarnekonvensjonen nok mat og drikkeBarnekonvensjonen si sin mening
…har rett til helsehjelp.…har rett til nok mat og drikke.…har rett til å si sin mening og bli tatt på alvor.
Barnekonvensjonen skolegangBarnekonvensjonen lek og fritidBarnekonvensjonen FN-flagget
…har rett til å gå på skole…har rett til lek, fritid og hvile.…har de samme rettighetene.

Barnekonvensjonen ble vedtatt av FN i 1989 og ratifisert av Norge i 1991. Konvensjonen ble norsk lov i 2003. I Norge er det Barneombudet som passer på at norsk rett og forvaltningspraksis samsvarer med forpliktelsene i barnekonvensjonen.

Her kan du lese hele FNs barnekonvensjon i en forenklet utgave.

Ikke alle er enige

Barnekonvensjonen er en av de mest omfattende menneskerettighetskonvensjonene FN har forhandlet fram. Dette er både en styrke og svakhet med avtalen. USA er det eneste landet som ikke har signert konvensjonen.

Det er en styrke at så mange land har sagt at de vil følge et felles regelverk som sikrer barn rettigheter. Samtidig er det uheldig at flere land har reservert seg mot deler av innholdet.

Selv om et land har sluttet seg til barnekonvensjonen, kan det nemlig velge å reservere seg mot enkeltartikler. Dette er et eksempel på en sak man skulle tro det var lett å enes om, men som det likevel kan være vanskelig å lovfeste internasjonalt.

Hvordan kan du undervise om barns rettigheter?

I solidaritetsaksjonen FORUT Skoleløpet blir elever i grunnskolen i Norge kjent med barns rettigheter og bærekraftig utvikling gjennom hverdagen til jevnaldrende i utviklingsland.

FORUT Skoleløpet er et ferdig opplegg for en undervisningstime og en aktivitetsøkt for hele skolen. Det pedagogiske materiellet bygger på barnekonvensjonen, FNs bærekraftsmål (5. – 10. trinn) og bistandsarbeid som gir resultater. Temaet avsluttes med et solidaritetsløp der elevene bidrar til å realisere barns rettigheter gjennom FORUTs bistandsarbeid. Les mer om årets undervisningsopplegg.

Jobber du i barnehage? Da anbefaler vi FORUT Barneaksjonen som også har barns rettigheter som et sentralt tema.

Vil du vite mer?

Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg om hvordan dere kan ta i bruk FORUT Skoleløpet på din skole.

[vfb id=’3′]