Lærerveiledning Skoleløpet

Ressurser og informasjon for faglig og praktisk gjennomføring av FORUT Skoleløpet.

Innhold i læreveiledningen

Hva er FORUT Skoleløpet?

Skoleløpet er bistandsorganisasjonen FORUTs skoleaksjon. Skoleløpet er et ferdig pedagogisk opplegg for én undervisningstime og én aktivitetsøkt der elevene lærer om:

 • FNs barnekonvensjon
 • FNs bærekraftsmål (5.-10. trinn)
 • Hverdagen til barn og unge i slummen i India
 • At vi sammen kan forandre verden

Skoleløpet kan gjennomføres når som helst i løpet av skoleåret. Deltagerne forplikter seg til en innsamling organisert som et sponsorløp. Før løpet skaffer elevene seg sponsor(er) som støtter med et selvvalgt beløp per runde eller et fast beløp. Skolen kan også samarbeide med lokalt næringsliv om en sponsoravtale.

Et barn eller en ungdom fra ett av FORUTs seks prosjektland er hovedperson i aksjonen, og gjennom møtet med denne personen blir elevene kjent med ulike bærekraftsmål og barns rettigheter. Skoleåret 2021/22 heter aksjonen «Indranis drøm» og handler om hvordan utdanning kan være nøkkelen til å nå sine drømmer. Konkrete eksempler fra India vil hjelpe elevene å forstå barnerettighetene og bærekraftsmålene bedre. Pengene elevene løper inn går til FORUTs bistandsarbeid i Asia og Afrika, blant annet for barn og ungdom i slummen i Bangalore.

Bli kjent med 15 år gamle Indrani

Indrani er 15 år og bor i et slumområde i storbyen Bangalore i India. Hverdagen er sterkt preget av covid-19, som skaper store utfordringer for mennesker som fra før lever på små marginer. Livet i slummen viser tydelig hvordan fattigdom, helse, arbeidsliv og mangel på utdanning henger sammen. Gjennom hverdagen til Indrani får elevene kjennskap til barnerettighetene og FNs bærekraftsmål. Indrani er ei jente med tydelige mål og drømmer for fremtiden, og hun jobber hardt på skolen for å ha mulighet til å oppfylledrømmene sine.

I filmen ser vi ei tenåringsjente som er aktiv på sosiale medier, hjelper til hjemme og som liker å danse, gjerne sammen med venninnen Geetha.

Indrani (til høyre) med barndomsvenninnen Geetha.

Verden er ikke så ille som vil tror, men…

Mange folk i Norge tror tilstanden i verden er dårligere enn den er. Faktum er at det har vært store framskritt de siste 20 årene. FNs medlemsland vedtok Tusenårsmålene i år 2000. Her ble det satt mål for hvordan verden skulle utvikle seg fram til 2015. Dette resulterte blant annet i at færre mennesker lever i ekstrem fattigdom, barnedødeligheten synker, flere jenter får gå på skolen og flere barn blir vaksinert. Men det er store forskjeller fra land til land og innenfor hvert enkelt land. I 2015 ble Tusenårsmålene avløst av til sammen sytten Bærekraftsmål. Bærekraftsmålene er en felles arbeidsplan for hele verden for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. På grunn av den globale koronapandemien har dessverre denne utviklingen på flere områder fått et tilbakeslag. FN-sambandet har en egen sak om hvordan utviklingen påvirkes av pandemien.

Verden er ikke svart-hvitt

Det er vanlig å tenke at verden er todelt. Vi bruker uttrykk som Nord og Sør, fattig og rik, Industriland og utviklingsland osv. I realiteten er virkeligheten mer sammensatt og de fleste mennesker befinner seg et sted mellom ytterpunktene fattig og rik. Mange land er rangert som mellominntektsland og kan ha befolkning som befinner seg over hele dette spennet. Ved å ha dette i bakhodet i undervisningen kan vi kanskje unngå å bringe denne «fordommen» videre til elevene. Skoleløpet løfter fram livet i slummen i India og viser hverdagen til fattige mennesker. India har også høy økonomisk vekst og mye industri. Dette har skapt en voksende elite og stor ulikhet. De fleste indere har en levestandard et sted mellom disse.

En læringsressurs som kan brukes i denne undervisningen er Gapminder. Her finner dere plansjer, presentasjoner, og forståelige grafer som kan visualisere dette. Siden er på engelsk.

Slik gjennomfører dere Skoleløpet

Før løpsdagen

 • Sett gjerne sammen en arrangørgruppe av elever og ansvarlig lærer.
 • Bruk elevheftet, drømmespillet og dokumentarfilmen som utgangspunkt for en eller flere klassetime(r) om årets tema.
 • Elevoppgavene er tilpasset de ulike trinnene og er fine i forlengelsen av filmen og spillet. Bruk gjerne Skoleløpet tverrfaglig, opplegget inneholder elementer som er relevante i flere fag.
 • Fyll inn Spleis-nummer på sponsorkortet og oppfordre elevene til å være kreative i hvem de spør om å sponse seg.
 • Øv inn sangen og dansen til «Million mil».

På løpsdagen

 • Lag en merket løype som gjør at alle elevene opplever mestring. Sett en tidsbegrensning for løpet. Ha gjerne en drikke- og frukt stasjon ved mål. Husk tilrettelegging for elever med særlige behov.
 • Bruk Skoleløpet-låta «Million mil» som felles oppvarming.
 • Samle inn sponsorkortene før elevene løper. Signer på antall runder eleven har gjennomført på den enkeltes sponsorkort. Skriv om ønskelig ut klasseoversikt for notering underveis.
 • Del ut sponsorkortene til elevene. Understrek at de må følge opp sine sponsorer og minne dem på innbetalingen.

Etter løpsdagen

 • Samle inn sponsorkortet når eleven har bekreftet innbetaling fra alle sine sponsorer.
 • Bruk ukeplaner og/eller annen kommunikasjon med de foresatte til å oppmuntre dem til å betale/hjelpe barnet med å nå målet sitt.
 • Ved elektronisk kommunikasjon kan dere lenke til skolens Spleis-side.
 • Del ut diplom først når sponsorkortene leveres inn, enten én og én ved innlevering eller i en egen diplomseremoni.
 • Det er viktig å feire elevenes innsats og ikke fokusere på elevenes individuelle innsamlede beløp.

To varianter av Drømmespillet og filmen

Dokumentarfilmen fra India handler om Indrani og livet i et slumområde. Filmen er laget i to versjoner.

Versjonen for de eldste ) går mer i dybden på barnebryllup og konsekvensene av det. Den er har engelske intervjusekvenser som er tekstet. Vi anbefaler i utgangspunktet den for elever fra 7. til 10. trinn. Versjonen for de yngste er litt kortere og har intervjuklipp som er dubbet til norsk. Filmene er et fint utgangspunkt for en diskusjon i klassen og elevoppgavene.

Vi anbefaler også å følge opp med å spille Drømmespillet, som følger med i årets materiell. Det kan spilles som et ordinært stigespill, men for å få større læringsutbytte brukes forklaringsarkene til de ulike rutene. Forklaringene som følger med det utsendte materiellet tar utgangspunkt i FNs barnekonvensjon. En versjon som tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål kan skrives ut og anbefales for 7.-10. trinn.

Det er opp til dere lærer å velge hvilken dokumentarfilm og hvilken versjon av forklaringene til Drømmespillet dere velger å bruke. Dere kjenner best nivået til deres elever og hvordan undervisningen best legges opp.

Smittefri gjennomføring

Regjeringen har i sin gjenåpningsplan sagt at skolene følger trafikklysmodellen og lokale vurderinger. Skolene åpnet dette skoleåret på grønt nivå, men lokale variasjoner kan forekomme ut fra lokal smittesituasjon.

Skoleløpet er fleksibelt. Det kan gjennomføres uavhengig av smittesituasjon i kommunen og på skolen og kan enkelt tilpasses. Tips til å arrangere Skoleløpet med eventuelt lokalt utbrudd finnes i vår smittevernveileder. For gjennomføring i vinterhalvåret har vi samlet noen tips i denne artikkelen.

Det året vi har vært igjennom har vært utfordrende for oss alle, og ikke minst for mennesker i fattige land. De har fortsatt tøffe tider foran seg før vaksinasjonsgraden er så høy at de kan starte gjenåpningen. FORUT er avhengig av innsamlede midler for å styrke arbeidet i sine samarbeidsland. Dette er svært viktig i ei tid der koronaen blir en ekstra stein til byrden for allerede hardt prøvede mennesker. Vi er derfor svært glade for alle våre gode samarbeidspartnere i skolene som arrangerer FORUT Skoleløpet.

FORUT er medlem av Innsamlingskontrollen

Det finnes ingen lovbestemmelser i Norge som direkte regulerer hvordan en pengeinnsamling skal foregå. Innsamlingskontrollen (IK) er en ideell stiftelse som gir trygghet for at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig og atpengene går til det formålet som er oppgitt. Les mer på Innsamlingskontrollens side og søk gjerne opp FORUT på listen over godkjente organisasjoner.

Dans Skoleløpet-dansen «million mil»

Hør “Million mil” av Gaute Ormåsen og dans med til vår dansevideo. Dette er en fin aktivitet fram mot løpsdagen, og som oppvarming før løpet. Det er lurt å først ta seg tid til å se instruksjonsvideoen med alle bevegelsene for å sikre at alle får mulighet til å lære seg dansen i et rolig tempo. Husk inkludering, dansen kan tilpasses de ulike elevene.

“Million mil” er skrevet og produsert av Gaute Ormåsen og Christian Ingebrigtsen. Oslo Soul Children bidrar også. Låta kan strømmes og lastes ned på Spotify, iTunes, YouTube og mange andre tjenester.

Innbetaling via Spleis

SPLEIS leverer elektronisk betalingsløsning til FORUT Skoleløpet. Hver skole har sin egen innsamlingsside på nett.
Alle kan se hvor mye skolen har samlet inn og følge utviklingen på denne siden.

Skolens SPLEIS-nummer står på det medfølgende brevet som leveres sammen med materiellet. Den kan også finnes ved å søke på skolens navn på SPLEIS.

Hva går pengene til

FORUT driver bistandsarbeid i India i samarbeid med organisasjonene Association for Promoting Social Action (APSA) og The Concerned for Working Children (CWC). Arbeidet med Skoleløpet har involvert APSA. Midlene fra Barneaksjonen og Skoleløpet 2021/22 går blant annet til å støtte driften av barnehager i Bangalore de neste tre årene og å styrke APSAs krisetelefon for barn og unge. Last ned plakat for å henge opp på skolen/i klasserommet.

Barnehagene sørger for at barn i fattige og sårbare familier har en trygg plass å være når foreldrene er på jobb, og at de får den oppfølgingen de trenger. Det kan være; 

 • lek og aktiviteter som fremmer læring 
 • tilgang på mat og vann for å unngå underernæring 
 • tilgang på grunnleggende medisiner og behandling 

Krisetelefonen imot telefonsamtaler fra barn og unge med behov for hjelp og støtte. Det kan være;  

 • behov for akutt hjelp og beskyttelse fra vold, overgrep og kidnapping 
 • behov for omsorg og oppfølging på grunn av omsorgssvikt eller rett og slett fordi de ikke har en familie 
 • behov for råd og informasjon om sine rettigheter og muligheter 
 • eller noe så grunnleggende som behov for en person å snakke med om sine tanker, følelser og hverdagslige utfordringer.  

I tillegg til disse konkrete prosjektene er inntektene fra FORUT Skoleløpet en viktig del av egenandelen som utløser støtte fra Norad. Midlene bidrar til en hverdag for barn og unge i alle våre prosjektland.

FORUT Barneaksjonen handler om Indrani fem år

Mange barn i Norge ble kjent med Indrani i 2011 da hun som femåring var hovedperson i FORUT Barneaksjonen. Siden den gang har hun og familien hatt nær kontakt med FORUT. Skoleløpet lar dere også bli kjent med Indrani som barn. Barneaksjonen i år relanserer aksjonen fra 2011, og vi anbefaler å ta i bruk filmer, aktiviteter og musikk derfra for de yngste barna i skolen.

Gettha og Indrani fem år gamle, sammen med Maj Britt Andersen som lot seg inspirere til å skrive musikk.

Flere ressurser til bruk i forberedelsene

Undervisningsmateriell

FN-sambandet
Global skole
Naturfag.no

FNs bærekraftsmål

FN-sambandet 
UNICEF
Norad
World Poverty Clock
Gapminder

For 10. trinn og VGS: Ta en test for å finne ditt bærekraftsmål

FNs konvensjon for barns rettigheter

FN-sambandet
Barneombudet
Regjeringen

India

FORUTs arbeid i India
FN-sambandet
Store norske leksikon
BBCs landsider 
The world factbook

Se vår korte artikkel om landet. Ved ønske om mer informasjon om Indias historie, naturressurser, helsesituasjon og kulturliv sender vi dette gjerne til påmeldte skoler på e-post. Ta kontakt på barn@forut.no

Til toppen av siden.