Lærerveiledning Skoleløpet

Ressurser for gjennomføring av FORUT Skoleløpet.

Hva er FORUT Skoleløpet?

Skoleløpet er bistandsorganisasjonen FORUTs skoleaksjon. Skoleløpet er et ferdig pedagogisk opplegg for én undervisningstime og én aktivitetsøkt der elevene lærer om:

 • FNs barnekonvensjon
 • FNs bærekraftsmål
 • Likestilling
 • At vi sammen kan forandre verden

Skoleløpet kan gjennomføres når som helst i løpet av skoleåret. Deltagerne forplikter seg til en innsamling organisert som et sponsorløp. Før løpet skaffer elevene seg sponsor(er) som støtter med et selvvalgt beløp per runde eller et fast beløp. Skolen kan også samarbeide med lokalt næringsliv om en sponsoravtale.

Like muligheter?

Undervisningsopplegget for skoleåret 2023/24 handler om likestilling og barneekteskap.

Alle barn har de samme rettighetene. Alle er like mye verdt og kan være den de vil og elske hvem de vil. Men har alle de samme mulighetene?

I Malawi blir hele 40 % av jentene giftet bort når de fortsatt er barn. Mange må slutte på skolen. Det er ikke lett å vokse opp som jente i et mannsdominert samfunn. Det jobber FORUT med å forandre. Alle bør ha de samme grunnleggende mulighetene – uansett hvem vi er eller hvor vi bor. 

I undervisningsfilmen i FORUT Skoleløpet 2023/24 møter vi 11-åringen Favor. Hun er jentespeider og gjør mye for at både jenter og gutter skal bli bevisste på sine rettigheter. Speidergruppa jobber med å endre et tradisjonelt kjønnsrollemønster som fører til både barneekteskap og tenåringsgraviditeter.

Ved å delta i Skoleløpet og samle inn penger, bidrar elevene til FORUTs arbeid for likestilling, beskyttelse av barn og styrking av barns rettigheter, som for eksempel ved å drive jentespeidergrupper i Malawi.

Verden er ikke så ille som vil tror, men…

Mange folk i Norge tror tilstanden i verden er dårligere enn den er. Faktum er at det har vært store framskritt de siste 20 årene. FNs medlemsland vedtok Tusenårsmålene i år 2000. Her ble det satt mål for hvordan verden skulle utvikle seg fram til 2015. Dette resulterte blant annet i at færre mennesker lever i ekstrem fattigdom, barnedødeligheten synker, flere jenter får gå på skolen og flere barn blir vaksinert. Men det er store forskjeller fra land til land og innenfor hvert enkelt land.

I 2015 ble Tusenårsmålene avløst av til sammen 17 Bærekraftsmål. Bærekraftsmålene er en felles arbeidsplan for hele verden for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. På grunn av koronapandemien og energikrisen har dessverre denne utviklingen på flere områder fått et tilbakeslag. FN-sambandet har en egen sak om hvordan utviklingen påvirkes av pandemien.

Verden er ikke svart-hvitt

Det er vanlig å tenke at verden er todelt. Vi bruker uttrykk som Nord og Sør, fattig og rik, industriland og utviklingsland osv. I realiteten er virkeligheten mer sammensatt og de fleste mennesker befinner seg et sted mellom ytterpunktene fattig og rik. Mange land er rangert som mellominntektsland og kan ha befolkning som befinner seg over hele dette spennet. Ved å ha dette i bakhodet i undervisningen kan vi kanskje unngå å bringe denne «fordommen» videre til elevene.

En læringsressurs som kan brukes i denne undervisningen er Gapminder. Her finner dere plansjer, presentasjoner, og forståelige grafer som kan visualisere dette. Siden er på engelsk.

Slik gjennomfører dere Skoleløpet

Før løpsdagen

 • Sett gjerne sammen en arrangørgruppe av elever og ansvarlig lærer.
 • Bruk elevheftet, undervisningsfilmen «Like muligheter?» og «Selda forklarer»-videoene som utgangspunkt for en eller flere klassetime(r) om årets tema.
 • Fyll ut og send med alle elever informasjon til foresatte.
 • Elevoppgavene er tilpasset de ulike trinnene og er fine i forlengelsen av filmen. Bruk gjerne Skoleløpet tverrfaglig, opplegget inneholder elementer som er relevante i flere fag.
 • Fyll inn Spleis-nummer på sponsorkortet og oppfordre elevene til å være kreative i hvem de spør om å sponse seg.
 • Øv inn sangen og dansen til «Million mil».

På løpsdagen

 • Lag en merket løype som gjør at alle elevene opplever mestring. Sett en tidsbegrensning for løpet. Ha gjerne en drikke- og frukt stasjon ved mål. Husk tilrettelegging for elever med særlige behov.
 • Bruk Skoleløpet-låta «Million mil» som felles oppvarming.
 • Samle inn sponsorkortene før elevene løper. Signer på antall runder eleven har gjennomført på den enkeltes sponsorkort. Skriv om ønskelig ut klasseoversikt for notering underveis.
 • Del ut sponsorkortene til elevene. Understrek at de må følge opp sine sponsorer og minne dem på innbetalingen.

Etter løpsdagen

 • Samle inn sponsorkortet når eleven har bekreftet innbetaling fra alle sine sponsorer.
 • Bruk ukeplaner og/eller annen digital kommunikasjon med de foresatte til å oppmuntre dem til å betale/hjelpe barnet med å nå målet sitt.
 • Her kan dere laste ned takkekort med påminnelse som kan skrives ut og deles ut til elevenes sponsorer.
 • Ved elektronisk kommunikasjon kan dere lenke til skolens Spleis-side.
 • Del ut diplom først når sponsorkortene leveres inn, enten én og én ved innlevering eller i en egen diplomseremoni.
 • Det er viktig å feire elevenes innsats og ikke fokusere på elevenes individuelle innsamlede beløp.
 • Heng opp rapporten fra årets aksjon i klasserommene eller andre steder den er synlig for elevene. Kan også sendes med som digital informasjon til de foresatte.

To varianter av filmen

Undervisningsfilmen er laget i to versjoner. Versjonen for de yngste er litt kortere og har et enklere språk. Filmene er et fint utgangspunkt for en diskusjon i klassen og elevoppgavene.

Det er opp til dere å velge hvilken versjon av filmen som skal tas i bruk. Dere kjenner best nivået til deres elever og hvordan undervisningen best legges opp.

Etterpå er det fint å følge opp med «Selda forklarer»-videoer og diskutere det elevene har sett og hørt. I år anbefaler vi å ta i bruk filmene «Hva er likestilling?» og «Hva er rettferdighet?».

FORUT er medlem av Innsamlingskontrollen

Innsamlingskontrollen (IK) er en ideell stiftelse som gir trygghet for at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig og at pengene går til det formålet som er oppgitt. Les mer på Innsamlingskontrollens side og søk gjerne opp FORUT på listen over godkjente organisasjoner.

Dans Skoleløpet-dansen «Million mil»

Hør “Million mil” av Gaute Ormåsen og dans med til vår dansevideo. Dette er en fin aktivitet fram mot løpsdagen, og som oppvarming før løpet. Det er lurt å først ta seg tid til å se instruksjonsvideoen med alle bevegelsene for å sikre at alle får mulighet til å lære seg dansen i et rolig tempo. Husk inkludering, dansen kan tilpasses de ulike elevene.

“Million mil” er skrevet og produsert av Gaute Ormåsen og Christian Ingebrigtsen. Oslo Soul Children bidrar også. Låta kan strømmes og lastes ned på Spotify, Apple Music, YouTube og mange andre tjenester.

Innbetaling via Spleis

SPLEIS leverer elektronisk betalingsløsning til FORUT Skoleløpet. Hver skole har sin egen innsamlingsside på nett. Alle kan se hvor mye skolen har samlet inn og følge utviklingen på denne siden.

Skolens SPLEIS-nummer står på det medfølgende brevet som leveres sammen med materiellet. Den kan også finnes ved å søke på skolens navn på SPLEIS.

Hva går pengene til?

Pengene som samles inn sørger for at FORUT kan hindre barneekteskap og sørge for at flere jenter i våre samarbeidsland kan få gå på skolen. Pengene bidrar også til å drive speidergrupper for jenter i Malawi, slik at jenter lærer om og kan kreve sine rettigheter.

Last ned rapport fra FORUT Skoleløpet 2023/24 til å henge opp på skolen. (kommer)

I tillegg til dette er inntektene fra FORUT Skoleløpet en viktig del av egenandelen som sikrer støtte fra Norad. Midlene bidrar til en bedre hverdag for barn og unge i alle våre prosjektland.

FORUT Barneaksjonen handler om Hamphless fra Malawi

Barneaksjonen i år, «Hamphless og det varme hjertet», handler også om Malawi. Det kan være aktuelt å ta i bruk filmer, aktiviteter og musikk derfra for de yngste barna i skolen som et supplement til materiellet i Skoleløpet.

Flere ressurser til bruk i forberedelsene

Undervisningsmateriell

FN-sambandet
Global skole
Naturfag.no

FNs bærekraftsmål

FN-sambandet 
UNICEF
Norad
World Poverty Clock
Gapminder

For 10. trinn og VGS: Ta en test for å finne ditt bærekraftsmål

FNs konvensjon for barns rettigheter

FN-sambandet
Barneombudet
Regjeringen

Malawi, likestilling og FORUT

FORUTs arbeid i Malawi
FORUTs likestillingsarbeid
FORUTs arbeid for barns rettigheter
FN-sambandet om Malawi