Elevoppgaver

Spennende oppgaver tilpasset ulike trinn som en del av undervisningen i FORUT Skoleløpet.

Elevoppgaver for Skoleløpet 2021/22 «Indranis drøm»

Oppgavene tar utgangspunkt i innholdet i aksjonen «Indranis drøm», FNs konvensjon for barns rettigheter og FNs bærekraftsmål. Det er en forutsetning at dere har sett dokumentarfilmen før dere tar i bruk oppgavene. Husk også at Drømmespillet er et godt pedagogisk virkemiddel for samtale om hvordan verden fungerer.

Oppgavene er inndelt i tre nivåer, men ikke merket tydelig med trinn. Det gjør at dere lærere lettere kan velge oppgaver tilpasset deres klasse og elever på en god måte. Svarene kan skrives ned eller oppgavene kan danne grunnlag for samtaler i grupper eller plenum.

For de yngste elevene er det for mye tekst i det utdelte elevheftet. Som et alternativ tilbyr vi lesetrening og en lettlest tekst dere kan ta i bruk.

Nivå 1

Nivå 1 – 2

Nivå 2

Nivå 2-3

Nivå 3