Elevoppgaver

Spennende oppgaver tilpasset ulike trinn som en del av undervisningen i FORUT Skoleløpet.

 

 

 

 

 

Mål 1: 1.-4. trinn       Mål 3: 1.-4. trinn         Mål 4: 1.-4. trinn       Mål 17: 1.-4. trinn

Mål 1: 5.-7. trinn       Mål 3: 5.-7. trinn         Mål 4: 5.-7. trinn       Mål 17: 5.-7. trinn

Fargeleggingsoppgaver finner dere her.