Elevoppgaver

Spennende oppgaver tilpasset ulike trinn som en del av undervisningen i FORUT Skoleløpet. Oppgavene for de eldste om bærekraftsmål nr. 6 – Rent vann og gode sanitærforhold – legges ut i slutten av uke 37.

Bærekraftsmål nr. 6       

Mål. 17 om at vi må samarbeide for å nå FNs bærekraftsmål innen år 2030 er relevante uansett hva som er tema for årets aksjon. Under ligger oppgaver tilpasset bruk i grunnskolens 1.-7. trinn.

Mål 6- rent vann: 1.-4. trinn

Mål 6 – sanitær: 1.-4. trinn

Lesetrening om Alpha 

Lettlest tekst om Alpha 

Mål 6 – rent vann: 5.-7. trinn

Mål 6 – sanitær: 5.-7. trinn

Mål 17: 1.-4. trinn

Mål 17: 5.-7. trinn

FORUT Barneaksjonen

Skoleåret 2019/20 er innholdet i FORUT Barneaksjonen også fra Sierra Leone. Barnekasjonen har en bred pedagogisk meny med fargeleggingsoppgaver, matoppskrifter, formingsaktiviteter, lek og musikk. Dette passer kanskje best for 1.-4. trinn, men enkelte elementer passer også fint for eldre elever.