Elevoppgaver til FORUT Skoleløpet

Vi tilbyr spennende oppgaver tilpasset ulike trinn som en del av undervisningen i FORUT Skoleløpet.

Oppgavene tar utgangspunkt i innholdet i aksjonen «Like muligheter?», FNs konvensjon for barns rettigheter og FNs bærekraftsmål. Det er en forutsetning at dere har sett dokumentarfilmen før dere tar i bruk oppgavene. Flere av oppgavene tar også utgangspunkt i Selda forklarer-filmene.

Oppgavene er inndelt i tre nivåer, men ikke merket tydelig med trinn. Det gjør at dere lærere lettere kan velge oppgaver tilpasset deres klasse og elever på en god måte. Svarene kan skrives ned eller oppgavene kan danne grunnlag for samtaler i grupper eller plenum.

Under kategorien forming ligger også flere aktiviteter og formingsoppgaver som er fine som utgangspunkt for samtale og kan kombineres med elevoppgavene. I tillegg kan dere se etter tilleggsmateriell under FORUT Barneaksjonen sitt rikholdige arkiv.

Last ned oppgavene samlet i én PDF.

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3