FORUT på Arendalsuka 2023

FORUT arrangerer seminar om solidaritet i skolen og er medarrangør på to debatter om psykisk helse og utviklingspolitikk under årets Arendalsuke. Er du i byen på onsdag og torsdag bør du få med deg arrangementene våre og slå av en prat med oss.

Onsdag 16/8 kl 11:00 – 12:00, Flavours of India
Hva er utviklingspolitikk uten psykisk helse?

I Norges humanitære strategi (2019-23) er psykisk helse nevnt kun fire ganger, selv om UNDP, WHO og de norske organisasjonene fremhever psykisk helse som en av de grunnleggende behovene for stabilitet og utvikling. 

I mange år har fokuset vært på infeksjonssykdommer og nå videre på ikke-smittsomme sykdommer, men hvor er fokuset på psykisk helse?

Bli med på panelsamtale på Flavours of India onsdag 16/08 kl 11-12:00, der Nettverket for Global Mental Helse møter ungdomspartiene AUF, Senterungdommen og Unge Høyre. 

Les mer her.

Onsdag 16/8 kl 20:30 – 21:30, Bærekraftscenen
Den store utviklingsdebatten – hvor blir det av ulikheten i utviklingspolitikken?

Globalt øker forskjellene mellom de fattigste og de rikeste menneskene i verden, og ulikheten øker innad i nesten alle land. Økende ulikhet er et av de største hindrene for å innfri menneskerettigheter og skape mer bærekraftige samfunn. Også klimakrisen er en ulikhetskrise – mellom fattig og rik, mellom land, og mellom generasjoner. Men hva kan og skal Norge gjøre med dette?

For første gang har Norge en regjering som har det å bekjempe ulikhet som en hovedprioritet i utviklingspolitikken, som er en av seks prioriteringer i Hurdalsplattformen. Er det mulig for et lite land som Norge å bekjempe ulikhet på en måte som kommer mennesker som lever i ekstrem fattigdom til gode? Vi tar debatten!

Les mer her.

Torsdag 17/8 kl 12:30 – 13:15, Torvscenen
Slik kan klassen din forandre verden

Verden er urettferdig. Hvordan kan du og klassen din bidra til forandring?

Alle barn har de samme rettighetene. Alle er like mye verdt og kan være den de vil og elske hvem de vil. Men har alle de samme mulighetene? Vi blir kjent med Favor (11) fra Malawi som kjemper for jenters rettigheter i et mannsdominert samfunn. 40 % av jentene i Malawi blir giftet bort som barn og mange må slutte på skolen. Hva kan Favor, klassen din og FORUT gjøre for å hindre det? 

Velkommen til Torvscenen i Arendal 17. august kl 12.30 for å lære mer om utviklingssamarbeid for skoler i Norge. Vi vil presentere den nye utgaven av FORUT Skoleløpet – et tverrfaglig pedagogisk opplegg om likestilling for grunnskolen som kombinerer teoretisk kunnskap, fysisk aktivitet og solidaritet.

Programledere er Ingvar Midthun fra FORUT og Maria Wangberg fra Sandefjord videregående skole.

Les mer her.

Siste nyheter