Like muligheter?

Bli med på FORUT Skoleløpet ­– en spennende og samlende aktivitet om likestilling for hele skolen.

I undervisningsopplegget for skoleåret 2023/24 blir vi kjent med speiderjenta Favor (11) fra Malawi som kjemper for jenters rettigheter i et mannsdominert samfunn.

Programleder og fysiker Selda Ekiz lærer oss om hvordan vi kan forandre verden. Gjennom et solidaritetsløp bidrar elevene til FORUTs arbeid mot barneekteskap og for likestilling i Malawi og andre land.

Meld på din skole i skjemaet under. Du kan også ringe FORUT på 61 18 74 25 eller skrive en e-post tilbarn@forut.no.

Læring og aktivitet

FORUT Skoleløpet er et tverrfaglig pedagogisk opplegg som kombinerer teoretisk kunnskap og fysisk aktivitet. Det er lett å ta i bruk og kan gjennomføres i løpet av en skoledag når som helst i løpet av skoleåret.

Undervisningsopplegget er tilpasset flere av målene i læreplanene for grunnskolen og egner seg godt til de tverrfaglige temaene bærekraftig utvikling og demokrati og medborgerskap. I år vil FNs bærekraftsmål 5 om likestilling ha fokus. Elevene bidrar gjennom et solidaritetsløp som kan arrangeres klassevis eller som en felles aktivitet for hele skolen.

Elevene får et fysisk elevhefte med sponsorkort. Oppgaver, film, dans og andre ressurser kan hentes på våre nettsider.

Ved å motta materiellet forplikter skolen seg til å gjennomføre en innsamling til FORUTs bistandsarbeid. Opplegget legger til rette for at dette er et solidaritetsløp, men det kan også løses på andre måter.

Like muligheter?

Alle barn har de samme rettighetene. Alle er like mye verdt og kan være den de vil og elske hvem de vil. Men har alle de samme mulighetene?

I Malawi blir hele 40 % av jentene giftet bort når de fortsatt er barn. Mange må slutte på skolen. Det er ikke lett å vokse opp som jente i et mannsdominert samfunn. Det jobber FORUT med å forandre. Alle bør ha de samme grunnleggende mulighetene – uansett hvem vi er eller hvor vi bor. 

I undervisningsfilmen i FORUT Skoleløpet 2023/24 møter vi 11-åringen Favor. Hun er jentespeider og gjør mye for at både jenter og gutter skal bli bevisste på sine rettigheter. Speidergruppa jobber med å endre et tradisjonelt kjønnsrollemønster som fører til både barneekteskap og tenåringsgraviditeter.

Ved å delta i Skoleløpet og samle inn penger, bidrar elevene til FORUTs arbeid for likestilling, beskyttelse av barn og styrking av barns rettigheter, som for eksempel ved å drive jentespeidergrupper i Malawi.

Selda forklarer

Selda Ekiz er TV-programleder, fysiker, FORUT-ambassadør og opptatt av å forandre verden til det bedre. Nå bidrar hun til materiellet i Skoleløpet med en egen videoserie: «Selda forklarer».

Det er mange ting som er vanskelig å forstå. Hva er likestilling? Hva er forskjellen på likhet og rettferdighet? Hva er bistand? Hvordan kan jeg gjøre en forskjell?

Selda gir deg svaret i FORUT Skoleløpet.

Dette sier en av skolene som har deltatt i flere år

Skogsvåg skule har gjennomført FORUT Skuleløpet kvart år sidan 2011.

Dette er eit fast innslag i årshjulet vårt, og som elevane spør etter når vi nærmar oss tida for løpet. Denne solidaritetsaksjonen passar som hand i hanske i høve visjonen vår: «Hand i hand løfter vi kvarandre fram.»

I tida før sjølve løpet brukar alle trinn undervisningsopplegget til FORUT.

Det å ha fokus på andre barn i land som ikkje har det så godt som oss, ser vi på som meiningsfullt og ein viktig del av danningsaspektet i skulen. Vi kan gjere ein liten forskjell som betyr mykje for barn i andre deler av verda som ikkje har dei same moglegheitene til utdanning og til å få god helsehjelp. Skuleløpet engasjerar både elevar, familie og lokalsamfunnet, og har blitt ei viktig sak for mange. 

Rett ved skulen ligg Skogsvåg stadion, og alle trinn spring runder på runder rundt bana. Først møter elevane til felles oppvarming, det er ein appell i høve årets tema og nokre motiverande ord frå rektor før startskotet går. Etter løpet får alle elevane frukt frå nærbutikken vår, eit samarbeid vi har hatt i mange år.

Skuleløpet er noko alle gler seg til, store som små. Det å sjå heile skulen stå samla om noko, jobbe mot eit felles mål, heie på kvarandre, og vite at ein er med på å hjelpe andre, er med på å skape eit flott fellesskap. Vi vil anbefale andre skular i Noreg til å bli med i Skuleløpet. 

Varm helsing frå alle på Skogsvåg skule.

Vi i FORUT håper dere vil være med på å lære om og gjøre en innsats for andre barn!  Materiellet er tilgjengelig i skoleåret 2023/24. 

Fyll ut skjemaet under for å melde på din skole. Det er også mulig å melde seg på ved å sende e-post til  barn@forut.no eller ved å ringe  tlf  61 18 74 25

Navn(Påkrevd)
Angi et tall som er større enn eller lik 1.