Castbergs barnelover

Norge hadde egne barnelover hele 75 år før FNs barnekonvensjon. Det var takket være Johan Castberg og Katti Anker Møller.

Som et tillegg til «Like muligheter?»-aksjonen deler vi undervisningsopplegget «En verdensarv fra Innlandet» om Johan Castberg og barnelovene. Det er laget i samarbeid med Gjøvik kommune og Castberg-seminaret.

Opplegget, som inneholder informasjon om barnelovene og gruppeoppgaver, er tilpasset elever på ungdomsskolen. Det passer fint som en tilleggsmodul til den øvrige undervisningen i FORUT Skoleløpet.