Trygge barn kan forandre verden

Som FORUT-fadder bidrar du valgfritt med 150, 250 eller 350 kroner i måneden for å hjelpe barn og unge utsatt for barnearbeid, vold og overgrep i våre samarbeidsland.

Med bidrag fra nye faddere kan FORUT nå satse mer på oppbyggingen av krisehjelp og et psykisk helsetilbud for gutter i Nepal, etter at vi over flere år har gjort det samme for jenter.

Ditt bidrag som fadder går blant annet til krisetelefonen 1098 Child Help Line og til videreutviklingen av krise- og transittsenteret CWIN Boys Transit Home utenfor Katmandu. 

Vil du bli med og gjøre en forskjell?

En tryggere verden for barn

FORUT har hjulpet mer enn seks millioner mennesker gjennom over 40 år med utviklingssamarbeid. FORUT-fadderne er en svært viktig årsak til de gode resultatene våre. Vi kjemper for at barn og kvinner skal få realisert sine rettigheter, og for at rusmidler og dårlig psykisk helse ikke skal hindre trygghet og utvikling. FORUTs mål er at folk får reell makt til å endre sine liv.

FORUT er medlem av Innsamlingskontrollen og du kan stole på at pengene blir brukt effektivt og best mulig.

Mer om FORUT-fadder